Kerkproeverij in de Bethelkerk: geen 'scorebord-evangelisatie'

10-09-2019 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Dominee Guus Fröberg bij de deuren van de Bethelkerk

VLAARDINGEN – Je buren, vrienden of anderen een keer uitnodigen om mee te gaan naar je kerk; dat initiatief wordt nu al voor de derde keer landelijk gepromoot door de Raad van Kerken onder de benaming “Kerkproeverij 2019”. In Vlaardingen doet eind september het Leger des Heils mee en ook de Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost. Waar is dat initiatief nou voor bedoeld? We spraken met dominee Guus Fröberg, dit jaar alweer 10 jaar verbonden als predikant aan de Bethelkerk aan de Verkadesingel, thuisbasis van de wijkgemeente.

,,Toen ik jonger was, was ik ooit betrokken bij een campagne van Youth for Christ, waar geëvangeliseerd werd’’, vertelt Guus Fröberg. ,,Daar was ook een soort lichtbak met letters waarop steeds stond hoeveel mensen ‘bekeerd’ waren bij die campagne. Zo herinner ik me dat er op een gegeven moment het getal van 278 op één bewuste dag stond. Wat daar gebeurde, dat staat dan in tegenstelling tot datgene wat we met de Kerkproeverij beogen. Geen ‘zieltjes winnen’ of 'scorebord-evangelisatie'. Wat we wel willen is de deuren open zetten, en de drempel om een kerk binnen te gaan verlagen, voor zover die drempel misschien weleens ervaren kan worden’’.

,,De mogelijkheden om jezelf als kerk te laten zien aan ‘buitenstaanders’ zijn normaal gesproken beperkt. Ik heb zelf te maken met huwelijksdiensten of diensten voor overledenen waar ook anderen komen dan alleen vaste kerkgangers. Op zo’n zondag dat je dan als gemeente meedoet met de Kerkproeverij doe je geen ingewikkelde dingen, maar je bent je wel net wat bewuster van je gebruiken en de woorden waarmee je dat ‘omkleedt’. Iets van die kerkelijke taal houd je toch altijd een beetje. En ook de dingen die je doet, die rituelen of gewoonten: je sluist ze niet ineens weg op zo’n Kerkproeverij. Die rituelen, daar schuilt ook weer kracht en herkenbaarheid in. Het is een rode draad, waarbij je door de eeuwen heen telkens een vertaalslag maakt naar de mensen en de tijd waarin je preekt, in het ‘hier en nu’. We willen ons altijd openstellen, maar telkens experimenteren met vorm of inhoud zou eerder een onrustig beeld geven en dat maakt het niet per definitie laagdrempeliger. Het wezen van de kerk blijft hetzelfde.’’

Wat is dan het wezen van die kerk en is er daarin iets typisch Vlaardings? Guus Fröberg: ,,In deze kerk is er verbondenheid, steun en je dient en draagt elkaar. Hoe dat precies gaat is niet eens altijd zichtbaar. Typisch Vlaardings is het recht door zee zijn en weten van aanpakken. Soms moet ik daar dan wel even benadrukken dat we ook kerk zijn, op die momenten dat er zoveel gedaan wordt en gebeurt. We zijn ook kerk, en dat is dan anders dan een sportvereniging of ander maatschappelijke organisatie.’’

,,De gemeente is geworteld in deze wijk, en zondags stromen er een paar honderd mensen het gebouw in. Natuurlijk is er een vaste kern, maar de samenstelling van zo’n grote groep bij een kerkdienst is ook wisselend. En er zijn altijd tijden geweest in de geschiedenis van de kerk dat de gebouwen vol zaten, kort na de Tweede Wereldoorlog onder andere, of dat het kerkbezoek minder was, zoals bijvoorbeeld in de 19e eeuw. De kerk zal in welke vorm dan ook altijd wel blijven bestaan. Toen Jezus op aarde rondliep was er een kleine groep discipelen om hem heen, daaromheen een wat grotere groep die wisselde van samenstelling en dan waren er nog de gemeenschappen waar Jezus kwam op zijn reis door Galilea, deel van Israël. Dat was dus in die tijd ook steeds anders en wisselend van grootte en samenstelling.’’

Wie een ‘stukje geloof wil proeven’ kan dus op zondag 29 september de Bethelkerk aan de Verkadesingel aandoen. Van harte welkom, ’s ochtends om 10.00 uur. Guus Fröberg: ,,Met de Kerkproeverij willen we beeldvorming weghalen en laten zien en merken dat het hier geen ‘duffe boel’ is. Zie en ervaar de kerk als bruistablet. Kom en laat je verrassen.’’

 Gerelateerd