Kap- en snoeiwerkzaamheden in Vlaardingen

14-01-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In februari starten, in opdracht van het Recreatieschap Midden-Delfland, kap- en snoeiwerkzaamheden in Vlaardingen. Het recreatieschap Midden-Delfland heeft een aantal gebieden op Vlaardings grondgebied in beheer; onder meer gedeeltes van de Broekpolder, Krabbeplas, Zuidbuurt, Volksbos en het Oeverbos. Afgelopen periode zijn alle bomen langs paden en wegen in recreatiegebied Midden-Delfland op veiligheid gecontroleerd.

Zieke, holle of afstervende bomen die gevaar kunnen opleveren zijn in kaart gebracht en worden gekapt of gesnoeid, om de veiligheidsrisico’s voor recreanten waar mogelijk te beperken.

 

Stippen

Risicovolle bomen zijn tijdens de veiligheidscontrole gemerkt met een rode of witte stip op hun stam. Een rode stip betekent dat de boom wordt verwijderd, een witte stip houdt in dat de boom wordt gesnoeid.

 

Groeiruimte

Naast deze werkzaamheden in het kader van de veiligheid, zal er op een aantal plaatsen ook zogenoemde dunning plaatsvinden. Bij dunning gaat een deel van de bomen ertussenuit. Dit zijn bomen die een andere boom in de weg staan. Door dunning wordt de groei van de beste of meest gewenste boom bevorderd: deze krijgt meer groeiruimte en wordt sneller dik.

Voor meer informatie over de gebieden en de werkzaamheden kunt u terecht op de website heerlijkbuiten.nlGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date