Internationale archeologen op Educatief Erf

24-04-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Afgelopen zaterdag was Vlaardingen het reisdoel van de tiende international EXperimental ARchaeological Conference (EXARC), die voor de eerste keer in Nederland plaatsvindt. Een groot deel van de 120 deelnemers uit 24 landen brachten na twee congresdagen in Leiden een bezoek aan het Educatief Archeologisch Erf in Vlaardingen. Hier bezochten zij het Vlaardingencultuurhuis, dat vorig jaar in samenwerking met de Federatie Broekpolder is gebouwd door staf en studenten van de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden (vakgroep Material Studies). Dit gebouw is een reconstructie van een huis uit de Nieuwe Steentijd (ca. 3.000 voor Christus), dat naar de eerste opgravingslocatie de naam Vlaardingencultuur draagt, een inmiddels internationaal bekende archeologische term. Prof dr. Annelou van Gijn gaf tijdens het congres en tijdens de excursie uitleg bij de reconstructie die onder haar leiding tot stand is gekomen. Namens de Federatie Broekpolder gaf Jeroen ter Brugge een toelichting op het burgerinitiatief van die naam en de rol die burgers en vrijwilligers hebben gespeeld bij de totstandkoming van het Vlaardingencultuurhuis.

De komende jaren wordt het Educatief Archeologisch Erf uitgebreid met gebouw- en landschapsreconstructies uit het mesolithicum, de late prehistorie (IJzertijd), Romeinse Tijd, middeleeuwen (de tijd van de Slag bij Vlaardingen) en vroegmoderne tijd.

Gerelateerd