Inloopavond over windlocaties

24-03-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op maandag 3 april organiseert de provincie Zuid-Holland een inloopavond over windenergie. U kunt er terecht voor informatie over de 23 locaties in de regio Rotterdam die de provincie heeft aangewezen als geschikte locatie voor windmolens. Deskundigen informeren u over het locatieonderzoek en de mogelijkheden om te reageren op de plannen. De inloopavond vindt plaats in het gemeentehuis van Maassluis. Het adres is: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

De aangewezen locaties waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie opgewekt kan worden, staan in de ontwerpvisie ruimte en mobiliteit. Vanaf 17 maart tot en met 27 april ligt dit plan samen met het milieueffectrapport (PlanMER) ter inzage bij de provincie Zuid-Holland.

 

Windlocaties in Vlaardingen

Vlaardingen wil in 2050 een energieneutrale stad zijn. Om dit te bereiken, is het nodig energie te besparen, afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en fors in te zetten op het benutten van duurzame energie. Windenergie speelt daarbij een belangrijke rol. De gemeenteraad heeft in het Beleidskader Windenergie bepaald, dat op Vlaardings grondgebied ruimte beschikbaar is voor circa negen windturbines. Mogelijke plekken zijn: bij de Beneluxtunnel, in de buurt van het bedrijf Anaconda, achter de firma Beelen, aan de Zevenmanshaven, bij de Koggehaven en in het Oeverbos. Ofwel, een rij windturbines langs Het Scheur. De uiteindelijke geschiktheid van deze locaties wordt beoordeeld bij het indienen van de omgevingsvergunning.

 

Vervolg

Dit najaar neemt Provinciale Staten een definitief besluit over de windlocaties in de regio Rotterdam. Hiermee maakt de provincie de plaatsing van windmolens planologisch mogelijk. Hierop moeten gemeenten dan hun bestemmingsplannen aanpassen, zodat partijen die windturbines willen plaatsen aan de slag kunnen.

 

Meer informatie?

Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland via telefoon (070) 441 6611 of e-mail windenergie@pzh.nl  . Informatie over windenergie in Zuid-Holland vindt u op www.zuid-holland.nl/windenergie .Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date