Ingezonden: Valkenhof en (on)behoorlijk bestuur

06-12-2018 Nieuws Redactie

Beste lezer, hoe kijkt u tegen B&W van Vlaardingen aan?

Stel u woont net als wij in de Westwijk van Vlaardingen vlakbij de Valkenhof. In 2013 zijn daar arbeidsmigranten gehuisvest. Daar was u op tegen en na veel overleg hebben B&W – Burgemeester Bruinsma en Wethouder Versluis – schriftelijke en ondertekende afspraken gemaakt. De afspraken zijn onder anderen dat de duur van de huisvesting maximaal vijf jaar is. Per 1 juli 2018 zal geen huisvesting meer plaatsvinden. U bent daar blij mee want u wilt dat de Westwijk zo snel mogelijk verbetert.

De tijd gaat voorbij en u krijgt op voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente positieve berichten: De afspraken verlopen volgens plan. Het wordt wel eind 2018 dat de Valkenhof sluit. Nu is het eind 2018. Onverwachts krijgt u bericht. Houdt men zich aan de afspraken? Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat zijn de argumenten? Is men oplossingsgericht?

Test uw kennis van het stadsbestuur van Vlaardingen in deze zaak (slechts drie korte vragen). Onderaan vindt u de gang van zaken en kunt u uw slotconclusie vormen.

Vraag 1: Het nakomen van afspraken (kiest B&W 1a of 1b?)
1a) De afspraken worden nagekomen
1b) De afspraken worden zonder overleg gewijzigd

Vraag2: Wijze van communiceren (kiest B&W 2a of 2b?)
2a) De gemeente Vlaardingen (B&W) communiceert met u over de gang van zaken
2b) Niet de gemeente maar een andere partij brengt de boodschap.

Vraag3: Argumenten/zoeken naar een oplossing (kiest B&W 3a of 3b?)
3a) Men vertelt u eerlijk hoe de vork in de steel zit en zoekt naar een oplossing
3b) U wordt geconfronteerd met gelegenheidsargumenten. U heeft de gang van zaken maar te accepteren.

Antwoorden op de vragen 1, 2 en 3

1) 1b De afspraken worden zonder overleg gewijzigd. Sterker nog om 2 voor 12 krijgt u te horen dat de Valkenhof Hoogbouw nog minstens een jaar open blijft.

2) 2b U krijgt de boodschap niet van de gemeente (B&W) maar van Waterweg Wonen. Deze organisatie maakt kennelijk de dienst uit in Vlaardingen. B&W zegt kennis te hebben genomen van het uitstel en gaat over tot de orde van de dag.

3) 3b Waterweg Wonen komt met het verhaal dat er geen bouwplan is! En de sporthal is vertraagd. En het gebouw mag natuurlijk niet leeg staan. Wat iedereen weet, wordt verzwegen. Na meer dan vijf jaar is er nog steeds geen echte oplossing van het huisvestingsdossier arbeidsmigranten! Er is geen andere huisvesting en geen plan B. Bovendien: de huisvesting in de Valkenhof Westwijk levert geld op en kan eindeloos worden gerekt.

Wat is uw slotconclusie?
4a) Zo gaat het nu eenmaal in Vlaardingen. Zaken kunnen veranderen. Ik vind dat dit kan: Behoorlijk bestuur
4b) Dit kan echt niet. Dit soort praktijken hoort niet in Vlaardingen: Onbehoorlijk bestuur 

Bewoners Frank van Borselenstraat (Tuinzicht)Gerelateerd