Huurverhoging weigeren? Ja dat mag!

24-06-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het verzet tegen de komende huurverhoging in Vlaardingen neemt steeds vastere vormen aan. De Vlaardingse Roxanne den Heijer nam kort geleden het initiatief om het Comité Huuractie op te richten en de SP-afdeling Vlaardingen sloot zich aan bij dit initiatief. In de organisatie van een protest tegen de huurverhoging in Vlaardingen krijgt het Comité Huuractie nu ook ondersteuning van een soortgelijke groep uit Salland.

Roxanne is zelf de laatste tijd met een groep van zo’n tien anderen bezig geweest om flyers van deur tot deur te bezorgen met een oproep om zich aan te sluiten bij het protest tegen de huurverhoging. Op woensdag 25 juni vind er een bijeenkomst plaats waar, opvallend genoeg, ook Ton van der Steen aanwezig zal zijn. Van der Steen is directeur van woningcorporatie Stichting Samenwerking.

Door verschillende maatregelen van het kabinet moeten woningcorporaties extra afdrachten doen, waarbij een deel aan de huurders lijkt te worden doorberekend. ,,Veel huurders zullen zich daarbij genoodzaakt voelen om akkoord te gaan en dit te betalen, niet wetend dat het weigeren ervan een wettelijk recht is’’, aldus Roxanne. Het Comité Huuractie wil daarom zo breed mogelijk informatie verstrekken hoe je als huurder kunt protesteren tegen een dergelijke verhoging, met het uiteindelijke doel om dit protest in Den Haag door te laten klinken.

Wie meer wil weten over huurverhoging, het protest hiertegen en hoe dit in de eigen situatie aan te pakken kan terecht op 25 juni in Zaal Triangel aan de Fransenstraat 12. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds, inloop vanaf zeven uur. Naast de directeur van Stichting Samenwerking Ton van der Steen zal er ook een vertegenwoordiger van Waterweg Wonen zijn. Natuurlijk zijn Roxanne den Heijer en haar medestanders van het Comité zelf ook aanwezig, evenals leden van de plaatselijke afdeling van de SP. De avond duurt tot ongeveer kwart voor negen. Mailen kan via bezwaar2014@gmail.comGerelateerd