Hoop op toch een Kerstmarkt!

05-06-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Eerder berichten we hier via een ingezonden brief van de betrokkenen dat de traditionele jaarlijkse Kerstmarkt aan de Markt niet door kon gaan. De reden? De organisatie zou pas op of na 1 augustus uitsluitsel krijgen of de Vlaardingse Cultuurstichting (VCS) een subsidie ging toekennen. In de praktijk betekende dat, dat er geen verplichtingen konden worden aangegaan met leveranciers en standhouders en dus geen Kerstmarkt!

PvdA-raadslid Andrea ter Veer stelde er gisteren in de raad vragen over aan wethouder Cees Oosterom. Ter Veer vroeg waarom subsidies soms te laat toegekend werden en of de wethouder bekend is met de negatieve berichten hierover? Voerde Oosterom nou wel of niet regelmatig overleg met de VCS? Cees Oosterom gaf in zijn antwoorden toe dat er nog weleens wat misging, nu op een andere wijze de subsidies voor evenementen worden geregeld. In het algemeen is er met de nieuwe regeling overigens ivooruitgang geboekt: er kon voorheen slechts eenmaal per jaar een aanvraag worden gedaan en vanaf dit jaar is er vier keer een mogelijkheid. Wie subsidie voor december wilde aanvragen kon dit trouwens ook al vroegtijdig in januari doen.

Over de Kerstmarkt was Oosterom resoluut: ,,Er werd nog weleens te laat subsidie aangevraagd en bij de Kerstmarkt had de organisatie dat helemaal niet gedaan’’, zo had de wethouder zich dat laten vertellen. Het antwoord van Oosterom kreeg echter nog een staartje, later die avond. Fractievoorzitter Ivana Somers  had ter plekke schriftelijke informatie voorhanden waarin de organisatie van de Kerstmarkt aangaf in december 2014 al voor het evenement in december 2015 subsidie te hebben aangevraagd. Even leek het erop dat ze hiervan een punt zou maken tijdens de raadsvergadering zelf, maar na overleg met onder meer collega fractievoorzitter Klaas Terpstra van de PvdA nam ze wethouder Oosterom even apart tijdens een schorsing. Cees Oosterom nam na het onderhoud later in de raad zelf het initiatief om hier nogmaals het woord over te voeren. ,,Ik ben blijkbaar verkeerd geïnformeerd en het spijt me naar u als raad dat er iets fout gegaan is in de communicatie hierover. Ik zal morgen direct onderzoeken waar het precies misgegaan is en daar zo spoedig mogelijk op terugkomen.’’

Uit de wijze waarop Oosterom het punt uiteindelijk oppakte, mag mogelijk voorzichtig de conclusie worden getrokken dat het (nog) niet te laat is voor de Kerstmarkt en haar organisatie. Een snelle afwikkeling van de subsidieaanvraag ligt voor de hand na de gemaakte fouten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date