Hoekse Lijn vertraagd tot februari 2018

05-07-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Door verschillende tegenvallers duurt de ombouw van de Hoekse Lijn langer dan verwacht. Vandaag heeft de projectorganisatie de nieuwe planning bekendgemaakt. In februari 2018 kunnen alle reizigers snel en veilig tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven reizen. Alle betrokken partijen betreuren de vertraging en de gevolgen die deze heeft voor reizigers, bewoners en andere belanghebbenden.

Voor de ombouw van het drieëntwintig kilometer lange traject dat vier gemeenten doorkruist, is afgelopen maanden hard gewerkt om de strakke planning van vijf maanden voor de daadwerkelijke ombouwwerkzaamheden te halen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn echter enkele onverwachte tegenvallers opgetreden, enerzijds in de ondergrond en anderzijds in het spoorbeveiligingssysteem. Zo werd in de grond meer bodemvervuiling en asbest dan verwacht aangetroffen en werden er, ondanks onderzoek vooraf, oude en deels in gebruik zijnde kabels en leidingen van andere partijen aangetroffen. Deze moesten eerst worden verwijderd of verlegd. Daarnaast is er een vertraging in de ontwikkeling van de spoorbeveiligingssoftware en vielen de eerste softwaretesten tegen. Hierdoor is de beveiliging niet op tijd klaar.

Als gevolg van de vertraagde oplevering van de beveiligingssoftware is ook de benodigde documentatie hiervan vertraagd. Deze documentatie is nodig voor de indienststellingsvergunning. De indienststellingvergunning wordt uiteindelijk verleend door de Metropoolregio Roterdam Den Haag (MRDH), als verklaring dat de lijn veilig en betrouwbaar in gebruik kan worden genomen. Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop bij de oplevering van de Hoekse Lijn en worden op dit gebied geen concessies gedaan.

 

Reizigers en omwonenden

De hoogste prioriteit gaat deze zomer uit naar het zo snel mogelijk afronden van de ombouw, zodat bewoners langs de lijn vanaf september geen overlast meer ervaren van de bouwwerkzaamheden. Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 zijn aangewezen op het vervangend busvervoer.

Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken zal RET het vervangend vervoer verder optimaliseren, door onder andere extra spitsritten tussen Vlaardingen en Schiedam in te zetten, de kwaliteit van de dienstuitvoering aan te scherpen en de haltes beter toegankelijk te maken.