Hoe veilig is uw buurt?

15-08-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van Vlaardingen. Het onderzoek wordt gedaan met een steekproef, verschillende mensen krijgen hiervoor een uitnodiging.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek begint rond 16 augustus; de resultaten worden in maart 2020 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de mensen die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in Vlaardingen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.Gerelateerd