Grotere kans op neerstorten vliegtuig

13-09-2017 Nieuws Redactie

REGIO – Bij een eventuele uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport zal de kans op het neerstorten van vliegtuigen toenemen. Dat schrijft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gemeentebestuur van Schiedam had de Veiligheidsregio erop gewezen dat Rotterdam The Hague Airport draagvlak probeert te vinden voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen en dat de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu naar verwachting medio 2018 daar een besluit over neemt. Het Regionaal Risicoprofiel, waarin de risico’s voor onze regio  (industrie, vervoer van gevaarlijke stoffen en dergelijke) worden geïnventariseerd, kent echter een looptijd tot 2020. Daarom dacht de gemeente Schiedam dat een vergroot risico nu al moest worden benoemd. In het Risicoprofiel wordt echter geen melding gemaakt van luchtvaartincidenten en er kan dus ook niets worden aangepast.