Grote schoonmaak ondergronds

23-04-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De grote rioolbuis onder de Dillenburgsingel krijgt een schoonmaakbeurt en gisteren waren verschillende tankwagens daar al druk mee doende. De rioolbuis die vanaf de Lepelaarsingel onder de Dillenburgsingel naar het gemaal aan de Holysingel gaat is een verzamelbuis voor rioolwater uit Holy.

Het is een buis van 1,5 meter hoog. Je zou er bijna in kunnen lopen! Een hele klus dus, om dat schoon te maken en te inspecteren. Om de periode van overlast zo kort mogelijk te maken, werken de ploegen 16 uur per dag van 06.00 tot 22.00 uur. Hierdoor hoopt de gemeente het werk in 2 weken te kunnen afronden.

De werkzaamheden maken deel uit van het rioolonderhoud waarin – naast de jaarlijkse schoonmaak van straatputten en trottoirkolken - alle Vlaardingse riolen ongeveer 1 keer per 10 jaar gereinigd en geïnspecteerd worden. Op basis van de inspectiebeelden krijgt de gemeente inzicht in verdere nodige onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden brengen geen grote hinder met zich mee, maar omwonenden kunnen last hebben van enige geluidshinder en verkeershinder. De werkzaamheden vinden ook nog voor een klein deel plaats op de Holysingel, dus ook daar kan enige overlast ervaren worden.Gerelateerd