Grootmoeders Zonnestraaltje

05-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 5 februari 1904: Grootmoeders Zonnestraaltje.

Gisteravond had in de zaal Harmonie de opvoering van de operette plaats, getiteld 'Grootmoeders Zonnestraaltje' in zes bedrijven van mej. Johanna Chimaer van Oudendorp, hoofdonderwijzeres der bewaarschool, alhier. 

Het stuk stelt voor een grootmoeder met haar kleinkind, die in een gehucht wonen. Het oude mensch is bang, dat, als zij komt te sterven het kind alleen zal overblijven en besluit daarom het aan haar zoon toe te vertrouwen, die in een groote stad woont. Het kind bevalt echter niet aan de vrouw van grootmoeders zoon en zij laat dit op alle mogelijke wijze blijken, waarna een kameraad van Gonne (naam van het kind) besluit haar daar vandaan te halen. Dit plan (hij had zich verkleed als wonderdokter) gelukt en hij brengt haar naar grootmoeder terug, die vol blijdschap is, dat zij haar kleindochter weer terug heeft. 

Van de verschillende tafereelen die werden gegeven, vonden vooral veel bijval die sneeuwstrooisters en de. bloemenfeeën. Ook de costuums waren zeer mooi en frisch. Aan allen, die dan ook in die operette hebben medegewerkt, komt zeker wel een woord van lof toe. 

Na afloop der operette werd door kleinen en grooten een lied gezongen, betrekking hebbende op het gespeelde stuk, waarna onder gejuich en applaus aan mej. Chimaer van Oudendorp en de pianiste een krans wend aangeboden. Het was dan ook aan de van geluk stralende gezichtjes der kleinen te zien, dat zij meer op zulke avondjes hoopten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date