Groeiend Verzet tegen verplaatsen Groote Lucht

16-03-2022 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert heeft zich uitgesproken tegen de verplaatsing van waterzuivering De Groote Lucht. De stichting verwacht bij nieuwbouw meer stankoverlast voor bewoners en recreanten. ,,Vanwege de lage ligging zal bij verschillende weersomstandigheden stank blijven hangen in de Westwijk.''

In juli 2022 valt er een definitief besluit inzake de keus voor nieuwbouw of renovatie van De Groote Lucht. Natuur- en milieuorganisaties actief in de wijde omtrek van De Groote Lucht hebben zich uitgesproken vóór renovatie. De voorkeur van het hoogheemraadschap is ook duidelijk: nieuwbouw in de Vergulde Hand West, aan de onderkant van de dijk dichter bij de bebouwing van de Westwijk. 

Groeiend Verzet wijst erop dat het stadsbestuur heeft toegezegd industrie 'aan de overkant' van het Scheur te houden. ,,Het Oeverbos moest dienen als buffer. Dat idee werd al teniet gedaan met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Nog erger wordt het als de nieuwbouw voor De Groote Lucht naast het Lickebaertbos voor tenminste veertig jaar een nog veel grotere negatieve impact zal hebben op de wijde omgeving. De zuivering komt bij nieuwbouw , slechts gescheiden door de metrolijn, op ongeveer 300 meter van de Westwijk te liggen.''

De Gemeente Vlaardingen heeft het Vergulde Hand West bedrijventerrein gereserveerd voor de ontwikkeling van duurzame en schone bedrijvigheid (milieucategorie 3). ,,De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (categorie 5) valt hier buiten'', aldus Groeiend Verzet. ,,Als de Gemeente Vlaardingen deze nieuwbouw toestaat via een bestemmingsplanwijziging leidt dit tot meer zware industrie op dit terrein, vlak naast een woonwijk. Want wat de één wordt toegestaan kan de volgende niet geweigerd worden.''

Groeiend Verzet verzoekt het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland te kiezen voor renovatie en de Gemeenteraad van Vlaardingen om het bestemmingsplan niet te wijzigen van milieucategorie 3 naar 5.Gerelateerd