Graafwerk in Holy voor restwarmteleiding

14-02-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Woont u in Holy langs de A20 of de A4? Dan kunt u binnenkort landmeters en proefsleufgravers aan het werk zien. Deze mensen doen onderzoek in opdracht van Eneco naar een tracé waar mogelijk vanaf 2021 een nieuwe restwarmtetransportleiding komt. Over de aanleg van de leiding is de gemeente nog in gesprek, maar Eneco doet nu voorwerk om goed voorbereid aan de slag te kunnen als er groen licht is.

Door de leiding kan restwarmte uit het Botlekgebied naar Den Haag gaan om daar via een bestaand netwerk huishoudens en bedrijven te verwarmen. Eneco heeft de gemeente Vlaardingen om medewerking verzocht, omdat de leiding langs de A20 bij de Burgemeester Heusdenslaan moet aansluiten op een eerder in Vlaardingen aangelegde restwarmteleiding. Vervolgens loopt de leiding via Holy-Zuidoost langs de A20 en de A4 richting Den Haag. Eneco doet nu veldonderzoek om te kijken of de leiding daadwerkelijk hier in de ondergrond kan worden aangelegd.

 

Minder CO2-uitstoot

De nieuwe restwarmteleiding kan ook Vlaardingse woningcorporaties en particuliere huiseigenaren kansen bieden om hun huizen duurzaam te verwarmen. Het project kan zodoende bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, onder meer door het verminderen van CO2-uitstoot. Er zijn ook keerzijden aan het project, zoals overlast tijdens werkzaamheden en het verdwijnen van bestaand groen. Het college heeft ingestemd om mee te werken aan het project, maar stelt daarbij wel voorwaarden onder meer in de vorm van (groen)compensatie. Als Eneco en de gemeente tot overeenstemming komen, worden bewoners vooraf geïnformeerd over de aanleg en betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Meer informatie over het veldonderzoek en de nieuwe warmteleiding vindt u op de website van EnecoBedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date