Gemeenteraad vergadert over toekomst bibliotheek

02-04-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Bij de behandeling van de Voorjaarsnota en de Begroting is al besproken dat er fors bezuinigd moet worden. Inmiddels is zwembad De Kulk met een plan aan de slag en blijft daardoor behouden. Ook voor de Stadsgehoorzaal is een oplossing gevonden in een combinatie van professionele- en amateuroptredens tegen veel lagere kosten. Een deel van de kinderboerderij, de Dierenweide bij het Hof, is gisteren overgedragen aan een vereniging van bewoners en vanavond wordt er gesproken over één van de laatste grote ‘zorgenkindjes’: de Gemeentelijke Bibliotheek. In de meerjarenbegroting 2016 is voor de bibliotheek een bezuiniging verwerkt van € 500.000. Dat is niet de eerste bezuiniging op de bibliotheek. In 2011 moest al € 250.000 worden gevonden, in 2014 nog eens € 300.000. Deze eerdere bezuinigingen konden nog gevonden worden door onder meer tariefsverhogingen en bezuinigingen in de bedrijfsvoering (waaronder vermindering van de formatie). Voor de derde bezuinigingsronde in vijf jaar is dat niet meer mogelijk

Vanavond wordt in een oriënterende raadsvergadering besproken welke mogelijkheden er zijn om de bibliotheek als gemeentetaak af te stoten, maar tegelijkertijd te behouden als voorziening voor Vlaardingen. Op de raadsagenda staat: ,,het is noodzakelijk om het bibliotheekwerk in zijn geheel te doordenken en opnieuw op te zetten. Daarbij speelt ook dat de bibliotheek Vlaardingen in het licht van de vele ontwikkelingen in de bibliotheeksector in feite te klein is, maar dat samengaan met andere bibliotheken vereist dat ze wordt losgemaakt uit de Vlaardingse gemeentelijke organisatie (Vlaardingen is één van de vijf bibliotheken in Nederland die nog gemeentelijk is van de ca. 180)’’. Het streven van de gemeente is om een plan te ontwikkelen waarbij vanaf 1 januari 2016 de bibliotheek geen onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt nog steeds gedacht aan een samengaan met de Bibliotheek Rotterdam.

De oriënterende raadsvergadering hierover start om half tien vanavond en duurt tot uiterlijk elf uur. De vergadering is toegankelijk voor publiek en vindt plaats in de Burgerzaal in het Stadhuis.Gerelateerd