Gemeente start met aanpak huisjesmelkers en woonoverlast

22-10-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Afgelopen week is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorbereidingsbesluit voor het toekomstig paraplubestemmingsplan wonen. Voor wie na deze eerste zin nog niet is afgehaakt: het gaat hier om maatregelen om overbewoning en de daarmee gepaard gaande overlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld waar het gaat om het splitsen van woningen in meerdere eenheden waar arbeidsmigranten in gehuisvest worden. Voor zover de term ‘gehuisvest’ gebruikt kan worden, want zoveel mogelijk mensen in een beperkte ruimte laten wonen is meer ‘proppen’ dan huisvesten en vooral gericht op veel geld verdienen.

In ieder geval wil de gemeente Vlaardingen overlast door overbewoning tegengaan. Met het besluit dat afgelopen raadsvergadering genomen is kan ingegrepen worden en bijvoorbeeld het bouwkundig splitsen van woningen tegengegaan.

In Vlaardingen worden veel (sociale) koopwoningen gekocht waarvan een flink deel wordt omgezet naar particuliere verhuur en verkamering. Deze omgezette wooneenheden of (on)zelfstandige appartementen, hebben tot gevolg dat in enkele buurten in Vlaardingen een wildgroei aan (kleine) woningen is ontstaan. De huurders van deze wooneenheden hebben vaak door de tijdelijkheid van hun verblijf nauwelijks binding met de buurt. In de buurten waar deze ontwikkelingen gaande zijn, komen veel problemen voor waaronder een oplopende hoge parkeerdruk, geluidsoverlast in oude panden of een verminderde woonkwaliteit als gevolg van illegale aanbod van (grof)vuil. Daarnaast leidt het opkopen van woningen niet alleen tot overlast maar ook tot een tekort aan betaalbare woningen.

De uiteindelijke regeling die er komt moet er onder meer voor zorgen dat in een woning niet meer dan één huishouden gehuisvest mag zijn. Vanaf dinsdag 22 oktober is het genomen voorbereidingsbesluit van kracht. Aanvragen die in strijd zijn met dit voorbereidingsbesluit kunnen worden geweigerd.


Gerelateerd