Gemeente onderzoekt parkeerdruk

01-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Zoeken naar een parkeerplek voor de auto, het is voor veel mensen een steeds terugkerende ergernis. Voor de gemeente is het belangrijk om goed in beeld te houden waar op welke momenten een tekort is aan parkeerplekken en waar niet. In maart en april wordt zo’n onderzoek gehouden in verschillende buurten.

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente onder andere bij de aanpak van parkeeroverlast in de gebieden die grenzen aan het betaald-parkeren-gebied. Zo is de gemeente bezig aan een voorstel voor de aanpak van parkeerdruk in de Indische buurt en de Engelsche Boomgaert. Daarover was in januari een gesprek met een groep bewoners van deze buurten. In het gesprek vertelden bewoners over de overlast die zij ervaren en werden er ideeën uitgewisseld over hoe die overlast aangepakt zou kunnen worden. Zo waren er ideeën om de beschikbare ruimte beter te gebruiken en bij herindeling van de straten meer parkeerplaatsen te maken. Ook wezen veel bewoners op gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk door foutparkeren. Bijvoorbeeld als mensen op de hoeken parkeren waardoor het zicht bij kruispunten verslechtert. De aanwezigen bespraken de mogelijkheid om de parkeerdruk af te laten nemen door het invoeren van betaald parkeren in de wijk of in een deel van de wijk. De meningen daarover liepen uiteen. Bewoners die veel parkeeroverlast ervaren, zagen wel wat in deze mogelijkheid, maar de mensen die wat verder in de wijk wonen en minder last ervaren, lieten juist weten daar tegen te zijn.

Met behulp van de inbreng van de bezoekers aan de bijeenkomst in januari en met de gegevens uit de parkeerdrukmeting, maakt de gemeente een voorstel voor de aanpak van parkeeroverlast in de Indische Buurt en de Engelsche Boomgaert. In de Oostwijk is gestart door op 9 en 14 februari met bewoners wandelingen te maken door de wijk op tijdstippen waarop veel parkeeroverlast wordt ervaren. Op 11 april volgt een bewonersbijeenkomst in de Oostwijk. Ook in de VOP gaat de gemeente bewoners uitnodigen voor dit soort gesprekken om met elkaar te kijken of er mogelijkheden zijn om de parkeerdruk te verlagen.

De parkeerdrukmetingen worden gehouden op verschillende dagen op verschillende tijdstippen (ook in de avond/nacht en in het weekend) om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de parkeerdruk in de wijken.Gerelateerd