Geld voor grote schoonmaak centrum

01-06-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Een grote schoonmaakbeurt voor de binnenstad, op zijn tijd gratis parkeren en extra subsidie voor evenementen. Dat zijn enkele van de voorstellen waarmee deze week wethouder Arnout Hoekstra namens het college kwam. Eerder sprak Hoekstra bij de presentatie van de Jaarstukken van 2016  zich al uit over de financiële stand van zaken van de gemeente: ,,Er is weer geld voor leuke dingen". Het college stelt nu voor om hiervoor het overschot op parkeren van 2016 te gebruiken (493.000 euro) en legt de raad een bestedingsvoorstel voor.

De voorstellen op een rijtje:

Meer eenheid brengen in het straatmeubilair. Wij willen de diversiteit van kleuren en vormen van het stadmeubilair vervangen door herkenbaar eigentijds straatmeubilair, daarbij rekening houdend met de aanstaande uitwerking van de verschillende gebiedsprofielen. Het gaat hier voornamelijk over afvalbakken, afzetpaaltjes en banken.

Kosten: circa €100.000

Diverse evenementen mogelijk maken. Hierbij kunt u denken aan jaarmarkten, muziekevenementen, een ijsbaan en een kerstmarkt.

Kosten: circa €150.000

Een grote schoonmaak in het stadshart, waarbij de bestrating 'gewassen' wordt en kauwgom wordt verwijderd.

Kosten: circa €100.000

Extra incidentele maatregelen op het gebied van veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het realiseren van extra verlichting of aanvullende inzet op handhaving bij evenementen.

Kosten circa €100.000

Gratis parkeren bij evenementen. Dit kan een positief effect hebben op de bezoekersaantallen en daarmee de levendigheid in het centrum.

Kosten: circa €40.000

Het college gaat er van uit dat deze reserve voor de komende jaren kan blijven bestaan, aangezien de parkeerinkomsten op de middellange termijn constant blijven. In ieder geval het organiseren van evenementen, het schoonmaken van het stadshart en maatregelen op het gebied van veiligheid zouden dan een meer structureel karakter kunnen krijgen.

Gerelateerd