Geen vuurwerk bij Voorjaarsnota

09-07-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – ,,Het bespreken van de Voorjaarsnota is in eerste instantie uw politieke oordeel, waarover u met elkaar in debat gaat als raad’’. Burgemeester Bert Blase zette direct bij aanvang van de raadsvergadering gisteren de toon om overbodige discussies en zijpaden te voorkomen. De SP nam als eerste het woord, conform de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen: er wordt gesproken van ‘groot’ naar ‘klein’. De raad leek vervolgens de woorden van de burgemeester goed in de oren geknoopt te hebben; wat volgde was vooral een debat in de raad, waarbij niet veel vragen gesteld werden aan de wethouders. Voor de ambtenaren dit keer een makkie, immers zij voorzien het college van de antwoorden.

De inhoudelijke bijdragen van de fracties aan de Voorjaarsnota kwamen vooral van het ene ingediende amendement van de SP en de zeven moties die alle partijen met wisselende steun hadden ingediend. Moties zijn daarbij vooral richtinggevend en mogelijk meer op hun plaats dan een amendement. De uiteindelijk Begroting wordt namelijk pas vastgesteld in november.

Tijdens de Algemene Beschouwingen waren er slechts enkele opvallende momenten. Zo deden Frans Hoogendijk en Ron Boers van ONS.Vlaardingen een duo presentatie, vergelijkbaar met wat De ChristenUnie/SGP vorig jaar bij de Begroting deed. Michiel Hoogenboom van de CU/SGP grapte dat hier sprake leek van plagiaat. ONS werd overigens het meest geïnterrumpeerd, waarbij Kas Vink van de SP even uit de bocht vloog in zijn commentaar. Hij suggereerde dat ONS zich op gelijke wijze als de PVV van Geert Wilders manifesteerde: wel roepen maar niet met oplossingen komen. Vink, die overigens zelf zich steeds beter manifesteert, vergat daarbij dat ONS regelmatig met moties en voorstellen komt en wel degelijk een actieve rol op zich neemt.

Yenice Jongejan van D66, niet de fractiespecialistop financieel gebied, mocht van haar voorman Peter Caljé het verhaal doen. D66 nam hiermee feitelijk geen risico, want vrijwel alles aan de Voorjaarsnota vonden zij geweldig, alsof ze hem zelf geschreven hadden. Bij een enkele gestelde vraag kreeg Jongejan ook nog eens van verschillende fractiewoordvoerders steun, waardoor het leek alsof ook nu weer een voorleeswedstrijd werd gehouden.

Het kortste verhaal werd gehouden door Esther Heijndijk van de CU/SGP die maar zeven minuten nodig had, nergens werd onderbroken en wel degelijk een aantal kritische noten kraakte richting college. Wat langer tijd nam Vera Kalf van de VVD die beloofde pas een bijdrage aan de Begroting te leveren als er een Stadsagenda gemaakt was: ,,Dat kan best wel in een maandje hoor’’.

Vandaag zal het college in haar eerste termijn de raad antwoord geven op gestelde vragen, wat mogelijk in een uurtje afgehandeld kan worden. Daarna volgt er een tweede termijn ofwel spreekronde en zullen ook de moties en het amendement behandeld worden en in stemming gebracht. De SP wil dat het bedrag van € 1,7 miljoen voor organisatieontwikkeling en samenwerking met Maassluis en Schiedam uit de Voorjaarsnota gehaald wordt: eerst met een visie en een plan komen en dan pas er geld voor uittrekken, aldus de partij. Samen met de PvdA wil de SP via een motie ook een gezamenlijk minimabeleid voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met als uitgangspunt het optrekken van de minimaregelingen naar 120 %. D66, GroenLinks, het CDA en de SP willen (gebouwen van)  scholen meer laten verduurzamen waarbij scholen zelf meebetalen. Wie de ‘markt’ kent weet dat er aan die kant niet veel geld in kas is, dus is deze motie misschien niet geheel realistisch. ONS wil samen met de CU/SGP een proef met het ophalen van blikjes en kleine flesjes. AOV, Leefbaar Vlaardingen, Stadsbelangen en het CDA willen maatregelen tegen vereenzaming onder alle leeftijdsgroepen en de eerste drie van deze partijen willen ook nog eens gratis openbaar vervoer voor ouderen en meer voorstellingen voor ouderen in de programmering van de nieuwe Stadsgehoorzaal. Op de publieke tribune verzuchtte men daarop dat de ouderen Bassie & Adriaan dan maar op moesten treden: twee vliegen in één klap !Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date