Geen Polenhotel bij volkstuinen

08-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Geen 'Polenhotel' bij de volkstuinen aan de Zuidbuurtseweg. Dat is de kern van het voorstel dat het college voorlegt aan de gemeenteraad waar het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten.

Vandaag werd bekend dat de voorkeur uitgaat naar drie andere locaties: het gebouw van daklozenopvang De Elementen aan de Nijverheidsstraat, het leegstaande voormalige gebouw van Hydro Agri aan de Deltaweg en een nu nog braakliggend terrein op bedrijventerrein De Vergulde Hand. In totaal gaat het om 236 wooneenheden waar plek is voor maximaal 559 personen. Afwisselend zijn er units voor 1-2 personen en 2-3 personen. Naast de Zuidbuurtseweg is daarmee ook de optie aan de Zwanensingel (voorlopig) vervallen.

Met de keus voor een drietal locaties wil de gemeente verder voorkomen dat goedkope woningen massaal worden opgekocht en daarmee onttrokken aan de woningvoorraad, ten koste van andere doelgroepen. Daarnaast is de gemeente ook min of meer gehouden aan een convenant om voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten te zorgen in samenwerking met werkgevers/uitzendbureaus en andere betrokkenen. Of dat betekent dat het goed vertoeven is op de beoogde plekken is nog maar de vraag; voor alle locaties zal de bestemming “logies” gelden en daar gelden nu eenmaal andere normen voor op het gebied van bijvoorbeeld geluidshinder.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date