Geen noodopvang vluchtelingen in Vlaardingen

22-09-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In Vlaardingen zal nog geen noodopvang worden ingericht waar vluchtelingen voor de duur van 72 uur kunnen verblijven. Burgemeester Blase deelde dat vanmiddag mee tijdens het wekelijkse persgesprek dat hij hield samen met de wethouders Hans Versluijs en Cees Oosterom. ,,Er is voldoende capaciteit voor noodopvang in Maassluis en Rotterdam’’’, aldus burgemeester Blase. ,,Vorige week heeft de minister de Veiligheidsregio’s verzocht om plekken voor acute opvang te realiseren en onze regio neemt inmiddels 400 van de gevraagde 1500 plekken voor zijn rekening, een aanzienlijk deel dus’’.

Wettelijke plicht tot opvang

Elke gemeente in Nederland heeft een opgelegde verplichting elk half jaar een vastgesteld aantal vluchtelingen met een asielstatus te huisvesten en in te laten burgeren. Voor Vlaardingen geldt dit jaar een totaal van 130 zogeheten ‘statushouders’. ,,We hebben het verzoek gehad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om 50 tot zo’n 70 statushouders extra op te vangen’’, vertelt wethouder Versluijs, verantwoordelijk voor huisvesting. ,,Deze mensen hebben de asielprocedure al doorlopen en er zijn allerlei zaken rondom hen gecheckt, met name of het asielverzoek gerechtvaardigd is. We hebben als gemeente toegezegd dat we hier ons voor gaan inspannen. Momenteel wordt één op de twintig woningen van de woningvoorraad beschikbaar gesteld aan asielzoekers. Mogelijk wordt dit meteen iets grotere instroom wat meer, waarbij we zeker kijken naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld meerdere alleenstaande vluchtelingen bij elkaar onder te brengen. We onderzoeken ook of bestaande kantoorpanden omgebouwd kunnen worden tot woningen indien nodig. De kosten voor de huisvesting van vluchtelingen met een asielstatus komen overigens voor rekening van de woningcorporaties’’.

Positieve respons uit de Vlaardingse samenleving

,,Er zijn veel positieve acties ingezet om hulp te bieden’’, vervolgt wethouder Cees Oosterom. ,,Individuele burgers hebben zich gemeld, naast kerken en andere organisaties maar ook een huisartsenpost en een verloskundigenpraktijk willen meehelpen waar nodig. Op de Hoogstraat zal een lege winkelruimte worden ingericht waar meubels en andere zaken heen gebracht kunnen worden die dan weer door ‘statushouders’ gebruikt kunnen worden om een woning in te richten. Het is een voorbeeld van de boel slim organiseren. Met het oog daarop is het ook al zo dat Syriërs die hier ingeburgerd zijn Syrische vluchtelingen begeleiden bij het inburgeren’’.

Ingrijpen bij ordeverstoringen in de raadszaal

Aanstaande donderdagavond om acht uur vergadert de gemeenteraad over de vluchtelingenproblematiek. Met de door het college nu ingezette acties en het ontbreken van de noodzaak voor noodopvang in Vlaardingen lijken er geen ‘angels’ in een eventueel debat te zitten. Burgemeester Blase kent de verschillende gevoelens die er leven in Vlaardingen over vluchtelingen, maar schrikt hier niet voor terug. ,,De raadszaal is niet de plek om je goedkeuring of afkeuring luidruchtig en anders dan in een debat of bij het inspreken te laten blijken. Bij eventuele ordeverstoringen zal ik dan ook ingrijpen’’.

 Gerelateerd