Geen leegstandsverordening in Vlaardingen

07-02-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op Schiedamse media verscheen onlangs het bericht dat de gemeente Schiedam werkt aan een nieuwe leegstandsverordening. Met deze verordening worden onconventionele maatregelen richting de eigenaars van de winkelpanden mogelijk, zoals het aandragen van huurders door de gemeente of zelfs het door de overheid opeisen van de panden. De fractie van ONS.Vlaardingen heeft het eigen college vragen gesteld over het toepassen van dergelijke maatregel en in Vlaardingen. Vandaag kwam het college met de antwoorden.

,,Er is nog geen bewijs dat de maatregel in Schiedam effectief is’’, aldus het college. ,,De gemeente Schiedam wil via een leegstandsverordening in gesprek komen met de vastgoedeigenaren. Wij zijn in gesprek met vastgoedeigenaren in het centrum. Om die reden gaan wij niet op korte termijn een leegstandsverordening opstellen’’. Het college verklaart tenslotte de mogelijkheden van een leegstandsverordening betrekken bij het Centrumplan Binnenstad, de praktische uitwerking van de Kadernota Binnenstad   


Gerelateerd