Geen kindbruiden in Vlaardingen

15-10-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In Nederland mag je trouwen, met toestemming van je ouders, als je 16 jaar bent. In de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel voorbereid om de minimum leeftijd op te trekken naar 18 jaar, mede met het oog op zogeheten ‘kindbruiden’. Jonge meisjes worden hierbij al op zeer jonge leeftijd gekoppeld aan oudere mannen, een verschijnsel dat nog voorkomt in verschillende landen.

RTV Noord berichtte kort geleden over het verschijnsel ‘kindbruiden’ onder de stroom vluchtelingen die Europa bereikt en ook naar Nederland komt. Omdat er versneld een aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus zullen worden opgenomen in Vlaardingen stelde de fractie van ONS.Vlaardingen er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Inmiddels heeft het college geantwoord en ook vastgesteld dat de berichtgeving over tientallen van dergelijke huwelijken nogal overdreven is: ,,Van onze contactpersonen bij het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) begrepen we dat zij en andere collega’s inderdaad met gevallen van ‘kindbruiden’ zijn geconfronteerd. De genoemde tientallen reeds aanwezige kindbruiden konden zij niet bevestigen en evenmin het aantal dat nog op komst zou zijn’’.

Het college zegt ook het verschijnsel te verwerpen en zeker de Nederlandse wetgeving in voorkomende gevallen te handhaven. ,,Tot hun zestiende jaar worden deze meisjes onder toezicht geplaatst van Stichting Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen, red.) en zeker niet samen met hun echtgenoten gehuisvest. Onder die condities komen zij in aanmerking voor huisvesting in Vlaardingen’’.

Het college gaat er tenslotte vanuit dat de verantwoordelijke bewindslieden er alles aan zullen doen dit verschijnsel te bestrijden.Gerelateerd