Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zoekt bestuurslid

02-10-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat zich inzet voor het verbeteren van de samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. Op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu worden jaarlijks ruim 400 aanvragen voor donaties behandeld. Trefwoorden hierbij zijn participatie, ontplooiing, bewustwording en ontmoeting. Het Fonds wil een actieve en zakelijke partner zijn voor de organisatoren van maatschappelijke projecten en deze stimuleren en ondersteunen. Het vermogen van het Fonds wordt hiervoor op verschillende manieren ingezet.

Het werkveld van het Fonds is in beweging onder andere door nieuwe vormen van filantropie en nieuwe vormen van beleggen, zoals missie gerelateerd investeren. Een andere ontwikkeling is dat de rol van internet bij de organisatie en financiering van projecten toeneemt. Tegelijkertijd neemt de participatie en betrokkenheid van burgers toe. Vanwege het aftreden van een bestuurslid, i.v.m. het verstrijken van de maximale zittingsperiode, zoekt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een:


Bestuurslid


Profiel
• opereert op academisch werk- en denkniveau;
• heeft bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan in de sector kunst & cultuur;
• doorziet ontwikkelingen binnen dit werkgebied die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van het Fonds;
• werkend of wonend in Vlaardingen of Maassluis;
• heeft bestuurlijke ervaring;
• is actief maatschappelijk betrokken in het werkgebied blijkend uit verrichte activiteiten voor vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke organisaties;
• beschikt over een relevant netwerk;
• is een teamspeler, communicatief en besluitvaardig;
• opereert onafhankelijk en heeft geen met het Fonds tegenstrijdige belangen;
• kennis van financiële zaken en beleggingen is een pré;


Bestuur

Het bestuur van stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bestuurt het Fonds op hoofdlijnen. Bestuursleden dienen breed maatschappelijk geïnformeerd en betrokken te zijn. Bestuurlijke ervaring is vereist. Ook wordt specifieke kennis op een bepaald aandachtsgebied verlangd en belangstelling voor financiële zaken en beleggingen verwacht.
Het huidige bestuur bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Leden worden voor vier jaar benoemd. Het bestuur komt 6 maal per jaar bijeen.
Het Fonds Schiedam Vlaardingen volgt de principes van Good Governance en onderschrijft de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Vereniging van vermogensfondsen) in Nederland.


Bureau

Binnen het bureau met vier medewerkers is de directeur belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit onder de verantwoordelijkheid en toezicht van het bestuur. Het bureau heeft een aantal vaste taken en heeft daarbij een initiërende, coördinerende en uitvoerende rol. Maatschappelijke ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar het donatiebeleid.


Honorering

Een vaste vergoeding wordt toegekend.


Procedure

Geïnteresseerden wordt gevraagd vóór 1 november 2017 een motivatiebrief met curriculum vitae te schrijven aan de voorzitter van het bestuur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. , de heer L. Roobol, Schiedamseweg 53, 3134 BB Vlaardingen.
E-mailen kan ook: Massaar@fondssv.nl 

Een commissie uit het bestuur zal gesprekken voeren met kandidaten en één kandidaat voordragen aan het bestuur. De procedure wordt zo mogelijk vóór 8 december 2017 afgerond. Informatie Onze website biedt veel informatie: www.fondssv.nl. Voor informatie kunt u ook terecht bij de heer J. Massaar, directeur van het Fonds, bereikbaar tijdens kantooruren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tel. 010 – 475 40 33. Via hem kan het bestuur ook op kandidaten worden geattendeerd.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date