Fietsersbond: tunnels en tol bij de Marathonweg

10-02-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Tunnels voor auto’s bij de kruispunten van de Marathonweg met de Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan. En voor fietsers die over willen steken ter hoogte van de A20 en de Westlandseweg een fietstunnel. Dat zijn enkele ideeën van de Fietsersbond, afdeling Vlaardingen, om fietsers snel en veilig gebruik te laten maken van de Marathonweg.

Dat de Marathonweg aangepast gaat worden is nu wel zeker, maar hoe dit eruit gaat zien is nog even afwachten. Op 23 januari presenteerde de gemeente in de Grote kerk twee varianten waarbij ondernemers en omwonenden elkaar in de tweede, duurdere variant kunnen vinden. We schreven er  hier al eerder over. De Fietsersbond heeft inmiddels ook een ‘zienswijze’ ingediend, een onderdeel van de inspraakprocedure.

Eén van de voorstellen van de Fietsersbond is dus ondertunneling van de Marathonweg voor autoverkeer bij de kruispunten met de Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan. Een ‘aanzienlijke snelheids- en veiligheidswinst voor fietsers bij de Oost-West passages’, aldus de bond. ,,De oversteek Zuidbuurtseweg wordt kort vermeld. We zijn blij dat deze oversteek blijft bestaan en veiliger wordt gemaakt’’.

De Fietsersbond benoemt ook een aantal tekortkomingen in de plannen: ,,Een derde Oost-West fietsoversteek wordt totaal niet vermeld, namelijk die van de Marathonweg-Westlandseweg, notabene het punt waar volgens de visie de hoogste verkeersdruk is van het hele tracé. Daarnaast wordt het kruispunt Marathonweg-Westlandseweg slechts besproken in beide varianten vanuit de auto(verkeers)problematiek’’.

De oplossing ? Maak een toekomstbestendige en robuuste oplossing voor deze groter wordende barrière in de vorm van een fietstunnel.  Overweeg verder om voor het autoverkeer  bij de Marnixlaan geen  op- en afritten naar de Marathonweg te maken bij de voorgestelde ondertunneling.  De afwikkeling van fietsverkeer langs de Marathonweg zal hierdoor sterk verbeteren.

‘Laat de bedrijven meebetalen aan de aanpassingen aan de Marathonweg’, is ook een voorstel van de Fietsersbond. Die bedrijven hebben immers baat bij een optimale ontsluiting van en doorstroming naar de bedrijventerreinen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via elektronische heffingen voor passerend vrachtverkeer.

Over variant 1 is de Fietsersbond kort en duidelijk: die strookt helemaal niet met de ambitie van een gemeente die zich wil profileren als Fietsstad 2022; alleen een aangepaste variant 2 past binnen die ambitie.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date