Explosieve situatie na acht jaar burenterreur

16-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Bewoners van de Timorstraat in Vlaardingen luiden de noodklok over al acht jaar durende burenterreur door een mannelijke huurder. De overheid laat de bewoners op alle fronten in de steek. De bewoners zijn ten einde raad, zij doen hieronder hun verhaal.

Wanneer een bewoner in een wijk psychische problemen heeft en inmiddels al ruim acht jaar overlast veroorzaakt door middel van bedreiging, nachtenlange geluidsoverlast en het proberen om kinderen naar binnen te lokken, zou je denken dat de maat vol is en verschillende instanties hier keihard mee aan de slag gaan. Echter lijkt dit niet het geval in de Timorstraat in Vlaardingen.

Vorige week zondag was daar de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De overlastgevende bewoner wordt door de politie afgevoerd na een poging tot brandstichting bij zijn eigen woning. Dit is voorlopig even het einde van wekenlange toenemende geluidsoverlast, bedreiging in de buurt en het slopen van zowel zijn woning als zijn huisraad, waarbij in het laatste weekend hulpdiensten als politie en GGZ maar liefst zeven keer moesten uitrukken, omdat de bewoner niet te handhaven is en een bedreiging voor de buurt vormt.

Meerdere bewoners trekken nu nog steviger aan de bel bij de verschillende instanties, waarbij de directe buren het voortouw nemen en zoveel mogelijk contact houden. Echter bestaat er het idee dat niet zij als slachtoffers worden gezien, maar de overlastgevende bewoner. GGZ geeft niet thuis, woningstichting Waterweg Wonen geeft aan de zaak bij de jurist in overweging te geven, terwijl er een mondelinge toezegging is gedaan voor een uithuisplaatsing. Maar vooral de burgemeester van Vlaardingen geeft niet thuis. Wanneer lokale partij ONS Vlaardingen aan de bel trekt en aangeeft dat er nu toch echt wat moet gebeuren, en dat anders de media worden ingeschakeld, ziet zij dat als chantage en geeft zij onder meer aan dat nu eenmaal niet alle problemen in de huidige samenleving kunnen worden opgelost.

Inmiddels wijzen instanties al acht jaar naar elkaar, en is er nog steeds niets bereikt. Dat is blijkbaar de normaalste zaak van de wereld bij deze bewoner, over wie volgens politie meer dan 250 meldingen geregistreerd staan, die bij GGZ bekend is als verward persoon met ernstige psychische klachten, over wie de woningstichting een dossier heeft met verschillende overlastmeldingen, en van wie bekend is dat de woning ook nog wordt onderverhuurd.
Deze man lijkt beschermd te worden, terwijl zijn buren aan hun lot worden overgelaten.

Bewoners in de straat geven aan veel last te hebben van zijn gedrag en de geluidsoverlast die hij veroorzaakt. Ook is bewoner bekend als harddruggebruiker. Er komen dan ook geregeld dealers en andere verdachte personen kort langs bij de bewoner om zaakjes te regelenen. Hierbij gebeurt het vaak dat er op verschillende tijdstippen, zowel overdag als in de nacht, bij de naaste buren wordt aangebeld of gebonkt om deze praktijken te ondernemen. Enkele bewoners durven de straat niet meer door om vuilnis buiten te zetten, en kinderen wordt soms afgeraden in de buurt van zijn woning te komen.

In samenwerking met de lokale politieke partij ONS.Vlaardingen proberen de buurtbewoners ervoor te zorgen dat de man niet meer terugkomt in zijn woning, en dat de overlast daardoor ophoudt. De instanties moeten zorgen dat de rust na acht jaar terugkeert in de straat.

Gerelateerd