Er wordt weer gebaggerd

24-01-2020 Nieuws Redactie

Er wordt dit jaar gebaggerd in de oranje gekleurde gebieden.

VLAARDINGEN - Vanaf eind januari wordt er in Vlaardingen weer gebaggerd. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom haalt het Hoogheemraadschap van Delfland de laag bagger weg van de bodem van de watergangen. Zo onderhoudt Delfland de sloten en vaarten en verminderen ze de kans op wateroverlast. Half april zijn de werkzaamheden gereed.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten ze de bagger eens in de acht jaar weghalen. Dat noemen we baggeren.

Met zorg voor waternatuur

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van Delfland. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. Delfland wil de waternatuur zo min mogelijk verstoren in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. De aannemers moeten werken volgens de ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren ze op aanwezige broednesten. 

Niet overal tegelijk


Het gebied van Delfland is opgedeeld in ruim 250 vakken (baggervakken). Zo voorkomt Delfland dat een groot gebied te veel hinder ondervindt van de werkzaamheden. Op de baggervakkenkaart is te zien wanneer welk gebied aan de beurt is. Komend seizoen verwijdert Delfland 55.000m3 bagger. Voor het onderhoud van sloten en vaarten kunnen diverse partijen verantwoordelijk zijn: het hoogheemraadschap, andere overheden (zoals gemeenten) of particulieren en bedrijven.

Delfland gaat baggeren

Als Delfland baggert, dan is de eigenaar van het perceel langs het water verplicht de bagger in ontvangst te nemen. De baggerspecie wordt standaard op de oever gelegd en kan gebruikt worden als grondverbeteraar op het land. Bagger bevat namelijk veel organische voedingsstoffen. De eigenaren ontvangen van Delfland een vergoeding voor het ontvangen van de bagger. Indien de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot. Alle betrokken perceeleigenaren hebben een brief ontvangen waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Op hhdelfland.nl/baggeren is onder het kopje ‘Wat als Delfland gaat baggeren?’ meer te lezen over deze procedure.

Uitloop werkzaamheden door PFAS

Door een tijdelijke baggerstop in 2019 vinden de werkzaamheden later plaats dan normaal. Delfland moest het baggeren van de watergangen stilleggen. Er was een verdenking van PFAS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak destijds. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond en bagger. Bij concentraties onder deze grenzen kunnen perceeleigenaren de bagger weer ontvangen op de oevers of afvoeren naar een depot. Halverwege 2019 kon Delfland de baggerwerkzaamheden weer hervatten. De werkzaamheden zijn hierdoor opgeschoven. Voor de doorstroming van het water levert dit geen risico’s op. De sloten en vaarten waar het echt nodig was, zijn het aflopen jaar als eerste aangepakt. De overige watergangen zijn nu aan de beurt.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date