Er is weer geld voor leuke dingen

10-05-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vlaardingen sluit het begrotingsjaar 2016 af met een positief saldo van €10,5 miljoen. Een groot deel van dit bedrag zal gebruikt worden om te sparen en daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente te vergroten.  Er blijft echter ook nog wat geld over om op korte termijn te investeren in de binnenstad, zo bleek uit de presentatie die wethouder van Financiën Arnout Hoekstra gisteren deed bij de wekelijkse persbijeenkomst.

,,Met de raad is afgesproken dat parkeren kostendekkend moet zijn’’, aldus Hoekstra. ,,Met parkeren mag geen winst gehaald worden, dus geld wat over is vloeit terug naar parkeren en naar de binnenstad’’. In 2016 waren de kosten voor de gemeente lager en de parkeeropbrengsten hoger, wat geleid heeft tot een positief saldo van €493.000. ,,We stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve binnenstad en niet te storten in de Algemene Reserve, zodat het direct besteed kan worden. We hoeven dan niet te wachten tot de Voorjaarsnota of de Begroting’’.

Volgens Hoekstra zorgen deze opbrengsten ervoor dat er weer meer mogelijkheden zijn om te investeren in de stad. ,,Er is weer geld voor leuke dingen en er heeft zich pas al een organisatie gemeld met het idee voor een ijsbaan   in Vlaardingen aan het eind van dit jaar. Ook via de Facebookpagina Red Vlaardingen Centrum worden veel ideeën geopperd. Goede ideeën zijn zeker welkom’’, aldus Hoekstra.

Hoe de parkeertarieven zich ontwikkelen hangt nog even af van wat de gemeenteraad daarvan vindt. In de Nota Parkeerbeleid doet collega wethouder Ruud van Harten een aantal voorstellen met betrekking tot de parkeertarieven, met name om die ‘vriendelijker’ te maken. Het tweede en volgende uur in de parkeergarages goedkoper maken is een optie, maar ook het verstrekken van uitrijkaarten door winkeliers bij besteding van een minimum bedrag. Aanstaande donderdag vergadert de raad over het parkeren in commissieverband.