Eerste boom nieuw Oeverbos geplant

18-01-2018 Nieuws Redactie

Het Oeverbos in Vlaardingen wordt opnieuw ingericht. Op donderdag 18 januari 2018 is de start van de herinrichting gemarkeerd door het planten van de eerste boom. De grond in het Oeverbos was vervuild en is het afgelopen jaar gesaneerd. In de jaren 50 is het gebied opgehoogd met vervuild havenslib. Om dit te saneren is nu een nieuwe leeflaag op de bodem aangebracht van 50 cm. Deze sanering is in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Nu begint Staatsbosbeheer als beheerder met de herinrichting van het gebied. De herinrichting wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland. De werkzaamheden zijn halverwege dit jaar afgerond. 

De herinrichting van het Oeverbos is een van de onderdelen van de ontwikkeling van Nieuw Waterland, het groengebied rondom Rozenburg en de groene zone ten westen van Vlaardingen. Tot 2024 werken Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen en het recreatieschap Midden-Delfland samen aan Nieuw Waterland. Dit gebied ligt rondom de geplande nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg. Behalve het Oeverbos, krijgen  o.a.de Krabbeplas en de groene gordel naast Rozenburg de komende jaren een nieuwe inrichting. Hierdoor kunnen bezoekers straks nog meer genieten van onder meer horeca, schoner zwemmen, vissen, diverse evenementen, fietsen en wandelen. 

Recreëren in bos en weide


In het nieuwe ontwerp wisselen boomgroepen en weides elkaar af zodat recreanten op veel plekken kunnen genieten van het uitzicht over ’t Scheur en de voorbij varende schepen. Tussen de boomgroepen en weides komen ook nog verschillende speelmogelijkheden voor kinderen en een uitkijktoren. Verder krijgt het gebied een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad langs het Scheur een nieuw wandelpad. 

Het Oeverbos werd eind jaren zeventig ingericht als recreatiegebied. Het heeft zich in bijna 40 jaar tijd ontwikkeld tot een groengebied dat intensief gebruikt wordt voor buitenstedelijke recreatie en was toe aan vernieuwing. Voor de nieuwe inrichting is één ontwerp gemaakt, dat in twee delen zal worden aangelegd. Op dit moment nemen Staatsbosbeheer en het recreatieschap het oostelijk deel van het gebied onder handen. Het westelijk deel van het Oeverbos zal Rijkswaterstaat de komende jaren gaan gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de nieuwe snelwegverbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen waarna het alsnog zal worden gesaneerd en ingericht door Rijkswaterstaat. Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date