Een onverwacht schot

17-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 17 juni 1922: Een onverwacht schot.

Een Vlaardingse schippersknecht maakt indruk met een pistool dat hij uit Duitsland heeft meegenomen maar met de werking ervan is hij niet echt bekend. Dat heeft fatale gevolgen.

De 38-jarige schippersknecht J.H. van D. te Vlaardingen, had uit Duitschland een automatisch pistool meegebracht, waarvan hij de werking niet precies kende. Toen hij op 10 april hier met een schip in de Maas lag, had hij met eenige kennissen die bij hem aan boord waren het pistool geprobeerd en allen hadden getracht er mee te schieten. Doch dat lukte niet totdat van D. er eindelijk zelf mee schoot op een meerpaal, maar terstond viel een tweede schot, dat Cornelis De Keizer in den buik trof, met het gevolg, dat deze kort daarop is overleden. 

Deswege had van D. zich thans te verantwoorden wogens het veroorzaken van den dood door schuld. Beklaaagde bekende, maar wist niet precjes hoe het gegaan was. Hij had, na geschoten te hebben, het pistool in zijn zak willen steken, toen onverwachts het schot viel dat zjjn besten kameraad het leven had gekost. 

Hij had voor de weduwe van den verslagene niets kunnen doen, omdat hij werkloos is. Het O. M. wees er op, dat de schuld van beklaaagde reeds blijkt uit het feit, dat hij met een revolver omging waarvan hij de samenstelling niet kende en bovendien heeft hij zeer roekeloos en onvoorzichtig gehandeld. Eisch 2 maanden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date