Een kok die niet koken kan

02-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 2 juni 1911: Een kok die niet koken kan.

Aan het toch al zware leven aan boord van de vissersschepen, wordt in 1911 op de VL 7 'Elisa' nog een exrtra dimensie toegevoegd. Een kok die niet koken kan... 

Op de 'Elisa’, een visschersvaartuig, gemerkt VL 7 en afkomstig uit Vlaardingen, deed in januari als kok dienst de varensgezel C. Hollenberg. Maar deze, als kok aangemonsterd, liet het eten aanbranden, of bedierf het door zijn onoplettendheid. Bovendien was Hollenberg zeer op zijn gemak gesteld en daarover moet de schipper der 'Elisa’ – de 40-jarige H. van K. – zich menigmaal kwaad gemaakt hebben. 

Ook op 5 januari toen de 'Elisa’ in volle zee was, gaf de kok redenen tot klagen. De schipper zou den kok toen mishandeld hebben door hem tegen een trapje te werpen, waar hij bewusteloos bleef liggen. Zoo verklaarde tenminste de kok, doch de president meende dat hij zeer overdreef en dat het zijn doel was om den schipper er in te laten loopen. 

Het O.M. was van hetzelfde gevoelen hoewel het overtuigd was, dat de schipper hem eenige klappen had gegeven. Deswege zou deze veroordeeld moeten worden tot f 25 boete, subsidiair 30 dagen hechtenis.Gerelateerd