Duurzame initiatieven in Vlaardingen

13-03-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In Vlaardingen zijn talloze duurzame initiatieven. Van de meest duurzame rotonde van de regio, het verduurzamen van de woningen aan de Burgemeester Pruissingel tot het plaatsen van collectieve zonnepanelen en windturbines: Vlaardingen onderneemt op haast elk gebied stappen richting een duurzamere leefomgeving. Het Vlaardings Energie Collectief, dat schone energie wil stimuleren, neemt vaak het voortouw.

Wat doet het Vlaardings Energie Collectief?

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) heeft als doel om meer schone energie op te wekken. Vlaardingers kunnen lid worden van de coöperatie om deze te ondersteunen. Hierdoor krijgen zij zelf inspraak in de projecten die worden opgepakt. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren, maar dat is niet noodzakelijk. Voorbeelden van projecten zijn collectieve windturbines en zonnedaken. Zo worden momenteel de mogelijkheden bekeken om zonnepanelen op het tunneldak van de A4 tussen Schiedam en Delft te plaatsen. Vlaardingers die ervoor kiezen om te investeren in de projecten ontvangen een rendement dat hoger is dan de rente bij de bank. Geld lenen voor duurzame maatregelen aan de eigen woning is een stuk minder aantrekkelijk. VEC werkt samen met twee andere coöperaties: Zon op Nederland en de Windvogel.

Bespoediging van de energietransitie

Gemeente Vlaardingen wil dat Vlaardingen in 2050 een energieneutrale stad is. Dit doel is gesteld tijdens de Vlaardingse Klimaattop in 2016. De gemeente zet hierbij in op de energietransitie. Behalve het stimuleren van windenergie werkt gemeente Vlaardingen samen met andere partijen om andere vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing te bewerkstelligen. Energietransitie wil zeggen dat we afstappen van fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkool en benzine. Dit wordt tegenwoordig nog veel gebruikt voor onder andere vervoer, verwarming van gebouwen en het verwarmen van water. Tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij, met opwarming van de aarde tot gevolg. De energietransitie staat voor de overgang naar een nieuw systeem, waarbij gebruik gemaakt wordt van duurzame energiebronnen. Ook zuiniger omgaan met energie hoort bij de energietransitie.

Vlaardingse duurzame initiatieven

In Vlaardingen wordt veel ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Zo is de gemeente eind vorig jaar gestart met de aanleg van een rotonde volgens het cradle-to-cradle-principe. Dit wil zeggen dat zo goed als alle materialen herbruikbaar zijn. De rotonde is een mooi voorbeeld van duurzaamheid en de aannemer en de gemeente hopen om anderen te inspireren met de meest duurzame rotonde van de regio. Ook krijgen woningen aan de Burgemeester Pruissingel een duurzame opknapbeurt. De bestaande woningen krijgen een nieuwe, hoogwaardige gevel en worden uitstekend geïsoleerd waardoor de bewoners een comfortabeler huis krijgen met een stabieler binnenklimaat. Niet alleen worden de complexen verduurzaamd, maar ook krijgen deze een fris nieuw aangezicht. Het VEC zorgt daarnaast voor de aanleg van collectieve zonnepanelen en windturbines, waar Vlaardingers gebruik van kunnen maken.