Duitsers op de kade

13-06-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 13 juni 1883: Duitsers op de kade.

Niet alleen tussen 1940 en 1945 werd er in Vlaardingen veel Duits gesproken... 

Wie in de laatste dagen langs de buitenhavens te Vlaardingen wandelde, zou vermoedelijk gedacht hebben in een Duitsche stad te zijn, want honderden Duitsche matrozen kwamen daar om zich aan te melden voor de haringvloot. Vlaardingen komt dan ook voor zijne haringvisscherij zeelieden te kort, en geen wonder, als men bedenkt dat alleen uit Vlaardingen 102 loggers of sloepen uitgerust worden, elk bemand mei Ï5 koppen. Bovendien geeft men veelal de voorkeur aan Duitsche matrozen boven de Hollandsche, omdat men van de eerste bij het binnenkomen zeer zelden last heeft van desertie, hetgeen bij de andere maar al te dikwerf plaats vindt. Het is wel jammer, want in het najaar trekken de Duitschers weder naar hun land met duizenden guldens. Hun loon is zeer goed, namelijk ± ƒ 12,- per week, vrij reisgeld en natuurlijk volle kost.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date