DSW: ziektekostenpremie 4,50 euro duurder

25-09-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM - De premie voor verzekerden van de Schiedamse ziektekostenverzekeraar DSW wordt volgend jaar € 112,- per maand. De premie stijgt met € 4,50 per maand. Dat is minder dan door de regering verwacht. DSW schept er een genoegen is als eerste verzekeraar met zijn tarieven voor het nieuwe jaar te komen en slaagt er de afgelopen jaren steevast in dat te doen. Zo is het DSW-tarief een belangrijke indicator geworden voor de ontwikkeling van het tarief voor alle Nederlandse verzekerden.

De stijging wordt volgens DSW veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet, verhoging van het lage BTW-tarief en toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen.

In de Miljoenennota stelt de regering voor 2019 rekening te houden met een stijging van de gemiddelde jaarpremie voor alle ziektekostenverzekeraars naar € 1.432,- per jaar. De jaarpremie van DSW is € 88,- lager dan deze verwachting, zo becijfert de verzekeraar. DSW verwacht dat de kosten in 2019 lager zullen zijn dan het ministerie van VWS begroot. Een andere ontwikkeling die de beperkte groei verklaart is volgens DSW een sterkere afbouw van reserves af dan in de Miljoenennota geraamd. Om de stijging te compenseren zorgt het kabinet voor een verhoging van de zorgtoeslag voor de minima.

Het verplichte eigen risico voor DSW-verzekerden blijft in 2019 € 375,- per jaar. Het eigen risico van DSW is daarmee een tientje lager dan wettelijk is vastgesteld. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW uitdrukken voorstander te zijn van een eerlijker verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. "DSW vindt dat er geen rechtvaardiging meer is voor de steeds grotere kloof tussen wat chronisch zieke mensen ten opzichte van gezonde mensen moeten betalen", aldus directeur Chris Oomen. "De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn een gegeven, het gaat dus puur om de verdeling."Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date