Drie nieuwe AED's in de Oostwijk

04-10-2019 Nieuws Redactie

De onthulling aan het Emmaplein

VLAARDINGEN - Op Burendag, zaterdag 28 september, werden in de Vlaardingse Oostwijk drie nieuwe AED's (automatische externe defibrillators) in gebruik gesteld. Deze kwamen beschikbaar dankzij het Ondernemersfonds Oostwijk, waaraan ondernemers met een bedrijfspand jaarlijks via de inning van de WOZ-belasting bijdragen.

Het Fonds ontwikkelt regelmatig activiteiten om het ondernemersklimaat te verbeteren en de leefbaarheid in de Oostwijk te vergroten, door onder andere Hanging Flowerbaskets (Schiedamseweg, Oosthavenkade en de toegangen tot de Oostwijk, zoals bij molen Aeolus), en feestverlichting, die eind oktober weer wordt opgehangen rond de winkelstrips aan de Schiedamseweg. Voorts verleent zij tal van andere bijdragen (Zomerterras, Seniorendag, Windwijzer, Dag zonder Drempels, Haring- en Bierfeest), terwijl bovendien de laatste hand wordt gelegd aan het bestuurs-initiatief voor het plaatsen van een aantal (van zonnepanelen voorziene) Meeting-points bij de verschillende ingangen van de Oostwijk (als eerste bij de Metro-overgang Oosthavenkade, en bij molen Aeolus). Als laatste activiteit zullen nog een drietal bomen aan de Oosthavenkade 'in de lichtjes' worden gezet.

Dit voorjaar sprak de Algemene Ledenvergadering van het Ondernemersfonds Oostwijk zich uit voor de aanschaf van drie AED's om te plaatsen op die plekken in de wijk, waar ze nog het minste voorhanden waren. Na een 'bewoners-raadpleging' bleek dat het oostelijke deel (na de Binnensingel) het minst bedeeld was, en zo werden AED's beschikbaar gesteld voor het zuid-oostelijke, en het noord-oostelijke gedeelte van de wijk.  Tijdens de zomerperiode werden de apparaten opgehangen aan het Emmaplein (hoek plantsoen Schiedamseweg) en aan de Piet Heinplaats (no. 33). Daarnaast werd een apparaat geplaatst aan de zijmuur van het Pannenkoekenhuis 't Hof, bij de loopplank naar het park, omdat in het park zélf ook geen apparaat voorhanden is.

Tijdens de Burendag werden de apparaten onder grote belangstelling overgedragen aan de bewoners. Op het Emmaplein was er een grote buren-barbecue gaande, die voor de gelegenheid even werd onderbroken. Secretaris Arie Ouwendijk droeg namens het fonds de AED over aan de heer en mevrouw Keijzer op wiens garage de AED werd aangebracht (en van waaruit ook de accu op spanning wordt gehouden). Pleinbewoner en aanvrager Finn Wynstra inventariseert de komende weken de mensen die bij noodsituaties het apparaat kunnen bedienen (zij hebben daarvoor een korte speciale cursus doorlopen). Ook zijn de drie apparaten aangemeld bij de centrale registratie voor AED's, zodat bij calamiteiten geïnstrueerde hulpverleners precies weten waar de dichtstbijzijnde AED te vinden is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date