Doorgaan Loggerfestival nog onzeker

03-02-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In tegenstelling tot wat sommige media eerder berichtten, is het nog niet zeker of er dit jaar een Loggerfestival komt. Er staat al wel gepland dat het op vrijdag 12 juni start, maar de begroting is nog lang niet volledig gedekt. ,,We hebben een subsidie van € 40.000 euro aangevraagd en uiteindelijk € 24.000 toegewezen gekregen van de Vlaardingse Cultuurstichting'', aldus Annique Camphens. Tot vorig jaar was ze projectmanager van het Loggerfestival en de enige betaalde kracht. Inmiddels is ze ‘wegbezuinigd’, vertelt ze.

Camphens: ,,Vorig jaar ontving de Stichting Halen en Brengen die het Loggerfestival organiseert nog een bedrag van € 45.000, waarvoor in opdracht van de gemeente op het festival ook andere zaken werden georganiseerd: het Vrijwilligers-Verwenplein, het stadsontbijt en de kunstcontainers. We hadden wel wat minder verwacht, maar zoveel niet en dat terwijl we in september nog geruststellend toegesproken werden door de wethouder. Deze vertelde dat in zo’n eerste jaar van extra bezuinigingen er toch een soort overgangssituatie was waarin we nog niet fors gekort zouden worden.''

Camphens is weliswaar geen betaalde kracht meer, toch zet ze zich vrijwillig in om het Loggerfestival alsnog mogelijk te maken. Dit doet ze samen met Ben Trooster, die zich al wel langer als vrijwilliger in de organisatie inzet. Trooster: ,,Het wordt ons nu wel erg moeilijk gemaakt. Niet alleen heeft het bedrijf Beelen zich als sponsor teruggetrokken, zij verzorgden de volledige afvalverwerking (met een waarde van € 5.000) maar ook bij andere bedrijven ligt de rode loper niet uit. Er is nog wel sponsoring vanuit het bedrijfsleven, maar dat is tot nu toe stukken minder dan voorheen, dus het wordt heel moeilijk om het budget rond te krijgen.

De Vlaardingse Cultuurstichting is een andere mening toegedaan. Bij de subsidietoekenning schrijft ze: ,,Jammer is het dat u geen gehoor gegeven heeft aan onze oproep om in uw aanvraag rekening te houden met de bezuinigingen. Volgens ons biedt een evenement als het uwe genoeg mogelijkheden om meer eigen inkomsten te genereren, bijvoorbeeld via het grote aantal bezoekers.’’

Ben Trooster: ,,Het ontbreekt de mensen van deze stichting blijkbaar volledig aan realiteitszin dat ook bedrijven steeds minder (kunnen) doen. De gemeente gaat steeds verder met het uitkleden van cultuur en heeft niet door dat die grens wat ons betreft vorig jaar al was bereikt na weer een bezuiniging. Nu zijn ook het verwenplein en het stadsontbijt nog geschrapt. Daarnaast ontgaat de stichting en de gemeente het economische belang en dat het bedrag dat zij sponsoren maatgevend is voor het fonds Schiedam Vlaardingen. Ook bedrijven vragen vaak eerst: wat doet de gemeente?’’, besluit hij.

Verantwoordelijk wethouder Cees Oosterom vindt het allemaal ook spijtig. ,,Maar we hebben nou eenmaal 25 procent minder subsidie te besteden. Voor 2015 hebben we wel gezegd over het Loggerfestival, het Zomerterras en de Vlaardingse orgelweken dat we in ieder geval hun subsidieaanvragen wel zullen honoreren, dus niet de één wel en de ander niet, maar noodgedwongen wel minder. In 2016 zal de Vlaardingse Cultuurstichting vervolgens elke aanvraag  toetsen op de meerwaarde voor de stad. Het Museum Vlaardingen is al geïnteresseerd om de verbinding te zoeken met het Loggerfestival, en zo’n samenwerking kan dan voordelen opleveren. Voor dit jaar zal de organisatie moeten kijken naar meer extern geld binnenhalen of een kleiner festival organiseren.’’ Oosterom besluit: ,,Het Verwenplein voor vrijwilligers zit in het vrijwilligersbeleid bij collega Versluijs. Ik heb de indruk dat dat mogelijk wel doorgaat, misschien het stadsontbijt ook, maar dat is nog even afwachten.''Gerelateerd