Directeur Stad voor Vlaardingen

05-08-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De gemeente Vlaardingen benoemt Patrick Paijmans per 24 augustus tot directeur Stad voor de duur van twee jaar. Paijmans wordt samen met de onlangs benoemde directeur Bedrijf, Abigail Norville, verantwoordelijk voor een organisatieontwikkeling. Intentie is de gemeentelijke organisatie verder te ontwikkelen naar een wendbare organisatie die beweegt in een netwerk en goed in staat is in te spelen op veranderingen.

Paijmans (51) begon zijn zakelijke carrière als jurist bij de Raad van State. Hierna is hij als adviseur bij de Kamer van Koophandel Rotterdam doorgegroeid tot algemeen directeur. De Kamer van Koophandel detacheert Paijmans nu gedurende twee jaar bij de gemeente Vlaardingen.

Over zichzelf zegt Paijmans op zijn Linkedin-profiel: ,, Eindverantwoordelijk directeur die strategische verandertrajecten ontwerpt en vertaalt naar acties. Kent het politiek-bestuurlijke krachtenveld, gaat daar strategisch mee om. Resultaatgericht en besluitvaardig. Weet partijen te verbinden en tegenstellingen te overbruggen. Combineert duidelijkheid met empathie. Realiseert draagvlak voor het toepassen van nieuwe inzichten en concepten door goed te luisteren, belangen te (h)erkennen en ruimte te geven. Creëert zo kansen waarbij ruimte is voor relativering, zelfreflectie en humor.’’

Op dit moment vormen de gemeentesecretaris/algemeen directeur Anneke Knol-van Leeuwen, de gemeentecontroller/loco-secretaris en zeven afdelingshoofden de top van de gemeentelijke organisatie. Voor een gemeente met de omvang, ambitie en organisatorische opgaven als Vlaardingen is een meerhoofdige directie beter passend, zo laat de gemeente weten. Daarom zijn voor de duur van twee jaar nu een directeur Bedrijf en een directeur Stad aangesteld naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur.Gerelateerd