De VL. 92 verdwijnt in de golven

03-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 3 juli 1908: De VL. 92 verdwijnt in de golven.

In 1908 slaat de VL. 92 lek en hoe hard de bemanning ook pompt; er is geen houden aan. Het schip zinkt weg in de golven. We hebben het hier overigens niet over de Balder, die werd pas in 1912 gebouwd. 

Hedenmorgen is de bemanning van het gezonken loggerschip VL. 92 met de Leithboot behouden hier aangekomen. Onze correspondent heeft toen dadelijk een onderhoud met den schipper Jan Blenk gehad, die het volgende mededeelde: Ongeveer 40 mijl van Lerwick verwijderd zijnde bemerkten wij, dat het schip lek was gesprongen. Toen was het ongeveer 4 uur 's middags. Door aanhoudend pompen met de hand- en stoompomp werd geprobeerd het schip leeg te krijgen, doch het lek bleek zoo groot te zijn, dat er voortdurend meer water in kwam.

Te ruim 5 uur werd de boot dan ook neergelaten en het goed van de bemanning daarin overgebracht. Zes man namen daarop in de boot plaats en roeiden naar den in de nabijheid visschenden Engelschen stoomlogger Lord Cromer, Het water in het schip rees gestadig, zoodat eenige uren daarna weder eenigen der bemanning op den Engelschman overgingen. 

De schipper en een matroos, H. De Gorter, bleven toen nog alleen aan boord. Daar het evenwel hard ging waaien en het water hoe langer hoo hooger in het schip kwam te staan, verlieten zij des avonds te 11 uur, op advies yan den Engelschen schipper, die niet wilde hebben, dat zij langer op het zinkende vaartuig bleven, hun logger. Door den stoomlogger werden zij hierop naar Lerwick gebracht. Behalve het schip zijn ook 9 ton gevangen haring mede de diepte ingegaan.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date