De tegenstellingen in de VS

30-04-2023 Nieuws Cora Vlug-Bot

VLAARDINGEN/DOYLESTOWN - Iedere zondag op Vlaardingen24: Vlaardingers in den Vreemde! Vlaardingers die de Haringstad achter zich hebben gelaten om elders in de wereld hun geluk te zoeken, geven bij toerbeurt een kijkje in de keuken van hun leven 'in den vreemde'. Volg de belevenissen van Wilma Hollander (Griekenland), Marijke Persijn (België), Dick van der Pijl (Frankrijk) en vandaag van Cora Vlug-Bot (Verenigde Staten).

Het is lente. Alles wordt langzaam groen om ons heen. Jullie wonen in een park, horen we vaak als reactie op onze woonomgeving in Bucks County. Een uur rijden naar het Zuiden ligt Philadelphia. Een mooie stad voor uitgaan en geschiedenis, maar ook wijken waar je liever niet komt, met misdaad en armoede. Ik hoorde dat één van deze wijken zelfs de Nederlandse tv heeft gehaald met een verslag over de vreselijke drugsepidemie, waar maar geen einde aan komt.

Veel mensen die op straat leven in de wijk Kensington in Philadelphia zijn zwaar verslaafd aan drugs. De grootste openlucht drugsmarkt aan de Oostkust.  Mensen, openlijk snuivend, rokend of injecterend illegale drugs, gebogen over kratten of vuilnisbakken. Mensen staan als zombies, gebogen en onstabiel voor zich uit te staren. Spuiten liggen op de stoepen en de stank van urine vervuilt de lucht. De ellende in deze buurt dateert al uit de zeventiger jaren, toen de industrie vertrok uit dit stadsdeel en de drugshandel de kop op stak. Met elke nieuwe drugsgolf wordt de situatie grimmiger. Nu, met de komst van xylazine, een dierengeneeskundig kalmerend middel, waar je een olifant rustig mee krijgt, belasten nieuwe complicaties een toch al overbelast systeem.

Dealers gebruiken Xylazine, dat niet gecontroleerd wordt door de federale overheid en goedkoop is, om fentanyl te snijden, een synthetische opioïde die tot 50 keer sterker is dan heroïne.  De straatnaam van xylazine is Tranq. Het gebruik, of beter gezegd misbruik van Tranq heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Er ontstaan wonden en zweren op het lichaam, zover zelfs dat ledenmaten moeten worden geamputeerd of simpelweg van het lichaam vallen. Dit is de gruwelijke levenswijze van de vele verslaafden op Kensington Ave. Uitgemergelde gebruikers lopen over straat met wonden aan benen, armen en handen, die soms tot het bot reiken. Pogingen om deze zweren te behandelen worden bemoeilijkt door de vernauwing van de bloedvaten die xylazine veroorzaakt, evenals uitdroging en de onhygiënische levensomstandigheden. Fatale overdosis aantallen neemt toe.

Er is geen duidelijke formule voor wat werkt om te helpen bij het ontgiften van opiaten met xylazine. Er wordt met man en macht gedacht en gewerkt in Philadelphia om dit gruwelijke probleem onder controle te krijgen. Door één voor één 'tentenkampen' te ontruimen in de straten van Kensington, de verslaafden de optie te geven om professionele hulp te krijgen bij het afkicken en hen hierin te begeleiden hoop men deze epidemie onder controle te krijgen. Er is nog een lange weg te gaan.

Dan een ander onbegrijpelijk onderwerp wat een paar weken geleden het Nederlandse NOS Journaal heeft gehaald. Het boek Girl in Translation zal worden verbannen in de schoolbibliotheek van Bucks County schooldistrict. Onze twee zoons hebben beide op CB West High School gezeten, begin 2000. Toen de Amerikaans-Chinees-Nederlandse auteur Jean Kwok te horen kreeg dat één van haar boeken wordt verbannen uit de schoolbibliotheek besloot ze af te reizen naar de verenigde Staten om haar boek te verdedigen voor het schoolbestuur. Kwok bracht dertien jaar geleden het boek uit, een verhaal van een Chinees meisje dat met haar moeder in de VS een bestaan probeert op te bouwen. De roman is in meer dan 20 talen uitgegeven, in Nederland onder de titel Bijna Thuis. De Engelse versie is een internationale bestseller.

Een bezorgde moeder wilde dit boek verdedigen tegenover het schooldistrict en nam contact op met Jean voor meer informatie. Daarop besloot Jean om zelf naar de VS te gaan om haar bestseller te verdedigen. Ze heeft het schoolbestuur toegesproken en haar bezorgdheid geuit. Het boek heeft 85.000 woorden, waarvan 4 vloekwoorden. Er wordt in het boek gezoend, en het personage in het boek heeft één keer seks. Ook wordt abortus overwogen. Daarom wordt dit boek verbannen. Typisch Amerikaanse hypocriet gedrag om dit boek niet geschikt te vinden voor schoolkinderen. Jean Kwok verwacht absoluut niet dat haar betoog ervoor heeft gezorgd dat haar boek niet verbannen wordt uit de schoolbieb. Eigenlijk denkt ze dat het een gelopen race is. Maar ze hoopt wel dat ze iets kan veranderen, dat ze bijvoorbeeld sommige mensen wel heeft kunnen overtuigen: redelijke mensen die tot nu toe verkeerde informatie hebben gekregen. Over de verkoop van haar boek maakt ze zich geen zorgen. Of haar boek verbannen wordt in de Verenigde Staten of niet is onbelangrijk voor haar carrière. Maar het is iets wat ze zelf belangrijk vindt. Ze vindt dit een gevaarlijke trend en gelukkig met haar heel veel bezorgde ouders in Bucks County.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date