De droom van de wethouder

03-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wethouder Ruud de Vries is een optimistisch mens. Hij denkt graag in vergezichten wanneer hij een beeld schetst van de economische toekomst van Vlaardingen. Zo ook bij wat een presentatie van het Actieplan Economie moest zijn tijdens de oriënterende raadsvergadering van donderdag 2 oktober.

Voor de gelegenheid had De Vries een aantal gasten uitgenodigd die betrokken zijn bij het initiatief ‘Food Inspiration Academy’; dit initiatief is opgezet om in onze regio, wellicht in Vlaardingen, samenwerking en opleidingen op te zetten om daarmee de werkgelegenheid in én ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie te stimuleren. Een mooie visie en wederom een schitterend plan. Na afloop liet de wethouder weten dat de verschillende fracties enthousiast reageerden, behalve GroenLinks. Was bij deze laatste partij dan sprake van cynisme, enig voorbehoud of afwijzing van zijn plannen ? Dat bleek niet het geval, fractievoorzitter Kees Borsboom vroeg eerder slechts naar het wat concreter maken van de plannen. Ruud de Vries vergat daarmee een aantal zaken en hem ontging bovendien de reacties in de ‘wandelgangen’ op zijn presentatie.

Allereerst werd niet echt gesproken over het Actieplan Economie, maar slechts over het faciliteren van en het ontwikkelen van opleidingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Het uitnodigen van een drietal gasten had volgens diverse raadsleden het effect dat er een soort van beleefdheid in acht werd genomen: moeilijke en kritische vragen of het dieper op het gehele Actieplan ingaan werden uitgesteld. Een oriënterende raadsvergadering is daarbij ook vooral informerend bedoeld. Debatten worden hier doorgaans vermeden, dat gebeurt eerder in een raadsvergadering en soms ook in een raadscommissie. Het concreter krijgen van de plannen is echter geen vreemde vraag; door de jaren heen zijn er al veel schitterende ideeën gelanceerd, zoals de ontwikkeling van een ‘Gaia-park’, uit 2007. Binnen tien jaar zouden daar zo’n 10 tot 12.000 mensen moeten komen werken in een omgeving die vooral door schone technologie gekenmerkt zou worden. De plannen liggen nog ergens op de stapel, maar 2017 zal niet gehaald worden. De ontwikkeling van de economie kent zo haar eigen regels. Over de vestiging van een ‘Food Inspiration Academy’, met opleidings- en onderzoeksfaciliteiten, zei Ruud de Vries overigens letterlijk: ,,Het heeft mijn voorkeur het in Vlaardingen te doen’’. Nog geen zekerheid dus.

En passant werden zo’n beetje alle andere onderdelen uit het Actieplan Economie maar niet behandeld. In dit stuk, dat door de frequent voorkomende tikfouten wat al te haastig in elkaar lijkt te zijn gezet, wordt kritisch gekeken naar het imago van Vlaardingen. Dit gebeurt onder meer door te analyseren wat de sterktes en de zwaktes zijn van onze stad, haar leefbaarheid, de economische stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. In het Actieplan Economie worden feitelijk de doelen geschetst die de gemeente bereikt wil hebben in 2020 (en soms in 2030), maar ontbreekt de weg erheen, een concreet stappenplan. Dat hoeft misschien ook niet, immers het Actieplan is een start voor samenwerking en overleg met alle mogelijke betrokkenen. We missen het echter wel. Zo wordt cultuur regelmatig genoemd als één van de pijlers van een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te recreëren. Juist de culturele sector zal echter de komende jaren naar verwachting verschralen als gevolg van de komende bezuinigingen.

Wethouder Ruud de Vries is een optimistisch mens. Bij openingen van (nieuwe) winkels en de start van initiatieven blijkt dit elke keer weer uit zijn korte speeches. Wellicht is het een 'leermoment', in het kader van een ‘Balanced City’ (een term uit het Actieplan Economie), om ook te speechen als er weer een winkel of ondernemer stopt of vertrekt uit de stad.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date