De Begroting: het is erop of eronder!

27-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De gemeente moet bezuinigen. Zo’n € 12 miljoen per jaar. De tijd dat er hier en daar van budgetten ‘stukjes’ af gehaald konden worden is voorbij. Het gaat nu om een te groot bedrag. De komende weken wordt er in en met de gemeenteraad gesproken over de begroting. Op dinsdag 28 oktober kunnen burgers en vertegenwoordigers van instellingen zich uitspreken over de plannen. Iedereen die het woord wil voeren, kan zich nog opgeven als spreker vóór 12 uur morgenmiddag bij de griffie via het centrale telefoonnummer 010 - 248 40 00 of een mail sturen naar griffie@vlaardingen.nl. Wij geven nog kort op een rijtje de belangrijkste onderdelen van de Begroting.

Opvallend in de inleiding van de Begroting is het noemen van de tegenbegrotingen van de ChristenUnie/SGP en GroenLinks en het niet noemen van de tegenbegroting van ONS.Vlaardingen. Het is maar één voorbeeld van de vele slordigheden, ontbrekende gegevens en fouten die in het maar liefst 138 pagina’s tellende stuk staan. Zo wordt er ook gesproken over de Algemene Reserve , waar nu € 1,8 miljoen in zou zitten, terwijl het bijbehorende grafiekje een negatief bedrag (tekort) aangeeft. Aan de gemeenteraad is overigens dit jaar ook al meegedeeld dat deze, soort van spaarpot, een negatief resultaat heeft. Wat klopt er nou wel en wat niet?

De subsidie voor de Stadsgehoorzaal om professionele theatervoorstellingen te kunnen bieden wordt geheel geschrapt. Er blijft een bedrag van € 750.000 over om het gebouw open te houden voor amateurgezelschappen. Directeur Sandra Bruinsma van het theater gaf aan dat dit € 115.000 te weinig is voor de vaste lasten. Het college houdt er blijkbaar een andere rekenmethode op na. Wat klopt ook hier wel en wat niet?

Voor de Kinderboerderij is er alleen in 2015 nog een subsidie van € 170.000 beschikbaar. In dat jaar moet er een partij worden gevonden die de boel overneemt. Gedacht wordt aan een zorg- of welzijnsinstelling. Als voorbeeld is de Pameijer-stichting genoemd. Juist in deze sector wordt ook bezuinigd, dus echt reëel lijkt het niet dat hier een overname plaatsvindt. Grote kans dat het voor de Kinderboerderij per 1 januari 2016 ook over is.

De bibliotheek krijgt een andere functie. Plannen hoe dit eruit moet gaan zien zijn nog niet gemaakt. Het kan zomaar zijn dat de vestiging van de Centrale Bibliotheek verdwijnt en boeken vanuit een vestiging in Kade 40 geleend moeten worden. Het gebouw aan het Veerplein kan dan verkocht of ergens anders voor bestemd worden. Gezien de huidige leegstand in het Centrum en de grootte van het gebouw is nog maar de vraag waarvoor. Het verdwijnen van voorzieningen uit het Centrum heeft bovendien naar verwachting een negatief effect op de detailhandel en horeca: met je kind boeken lenen en dan even shoppen of wat drinken is er niet meer bij.

Het zwembad is weliswaar gered aan de hand van een eigen begroting die ze gemaakt hebben, maar nog méér bezoekers op ruimere openingstijden binnenhalen wordt een forse klus. Niet alleen De Kulk zelf overigens, maar ook de gemeente zelf rekent zich in sommige gevallen rijk door aannames die (nog) niet op feiten gebaseerd zijn, maar op de ‘mogelijkheid dat…’. Zo worden de opbrengsten van de sociale werkvoorziening TBV al aangegeven tot en met 2018. Opvallend, want dit is toch afhankelijk van hoe het bedrijf Stroomopwaarts gaat draaien (waarin Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hun sociale diensten gaan combineren). Er wordt bovendien nog geen melding gemaakt van de opstartkosten van ditzelfde Stroomopwaarts, een bedrag wat waarschijnlijk in de miljoenen euro’s gaat lopen. Dit staat nog niet in de begroting verwerkt en kan zelfs nog een extra bezuinigingsronde opleveren.

Kortom, de Begroting lijkt een slordig en onvolledig samengesteld stuk, waar naar verwachting veel vragen over gesteld gaan worden door de fracties in de raad. Bij monde van fractievoorzitster Vera Kalf heeft de VVD overigens al haar voorzichtige steun ervoor uitgesproken. Dat zou een stemverhouding van 20 vóór en 15 stemmen tegen inhouden. Op 5 en 6 november vindt de behandeling plaats.Gerelateerd