Column: Turkse partijen moeten hier onbedreigd propaganda kunnen maken

27-05-2018 Nieuws Han van der Horst

Een bijeenkomst over de Turkse verkiezingen in Vlaardingen waarop deze zondag een prominent lid van een nieuwe oppositiepartij zou spreken, gaat vanwege bedreigingen niet door. De organisatoren zijn gezwicht voor bedreigingen met geweld, die – zeggen zij – komen uit de hoek van Erdoganaanhangers.

Dit is een buitengewoon ernstige zaak. Wij kunnen het hier in het westelijk gebied van de Rijnmond niet hebben dat politieke tegenstanders elkaar met geweld bedreigen. Dat dient in een democratie als de onze niet voor te komen. Ook als het gaat om verkiezingen in een ander land.

Er bestaat bij autoriteiten hoog en laag de neiging om activiteiten rond de Turkse verkiezingen te veroordelen. Ministers uit Turkije zijn niet welkom als zij hierheen komen om stemmen te werven. Lokale bestuurders zullen de neiging hebben om bijeenkomsten van welke groepering dan ook te verbieden omdat daardoor de veiligheid in gevaar komt.

Dat zou een verkeerde keuze zijn. Er is in principe geen enkel bezwaar tegen als in Nederland stemmen worden geworven voor verkiezingen in een ander land. Nederlandse partijen doen dat zelf ook. VVD, PvdA en D66 hebben afdelingen in landen waar veel Nederlandse expatriates wonen. Dan  kun je het Turkse partijen niet kwalijk nemen als zij hier hetzelfde doen. In Schiedam heeft bijvoorbeeld de Turks nationalistische MHP een kantoortje op de hoek van de Jacob van Lennepstraat en de Philips van Bourgondiëstraat. De MHP steunt Erdogan om tactische redenen. De spreker in Vlaardingen was oorspronkelijk lid van deze partij maar heeft zich aangesloten bij een afsplitsing die Erdogan liever kwijt dan rijk is.

Die Turkse partijen in onze steden mogen op geen enkele wijze gehinderd worden als zij op democratische wijze verkiezingsstrijd voeren met de middelen die Nederlandse partijen ook gebruiken: folders, bijeenkomsten, websites, sociale media. Elke vorm van bedreiging en geweld is echter uit den bozen. Het is de taak van onze overheid en onze politie om elke Turkse politieke partij te beschermen als er bedreigingen komen. Dat hoort geen reden te zijn om de bijeenkomst af te blazen maar juist om extra bescherming te geven zodat de bedreigers op hun neus kijken.

De verkiezingen in Turkije verlopen wel anders. Er staat veel op het spel. Zij zijn bedoeld als een eerste stap naar een grondwetswijziging die Erdogan tot een oppermachtig president zal maken. In de afgelopen jaren heeft hij met zijn partij greep gekregen op vrijwel alle media. De oppositiepartijen worden op allerlei manieren in hun functioneren gehinderd want voor je het weet zit je op beschuldiging van terrorisme in de bajes. Het ambtenarenapparaat bestaat inmiddels voor het allergrootste deel uit trouwe aanhangers van Erdogan, datzelfde geldt voor de politie en de veiligheidsdiensten. Zo wijzigt Erdogan de democratische spelregels in zijn voordeel.

Dat hoort in Nederland niet te gebeuren want onze wet geldt voor iedereen. Aanhangers van oppositiepartijen mogen niet op de in Turkije gebruikelijke wijze worden gehinderd en lastig gevallen. Datzelfde geldt voor de aanhangers van Erdogan die het uiteraard vrij staat om met democratische middelen voor de standpunten van hun partij op te komen.

Als bedreigingen succes hebben en bijeenkomsten worden afgeblazen of door Nederlandse autoriteiten verboden, geeft men in feite Erdogan vrij baan omdat dan als het om propaganda en nieuwsvoorziening uit Turkije gaat, zijn media bijna het monopolie hebben, zeker nu zijn aanhangers een van de laatste onafhankelijke media hebben opgekocht, de ook in onze steden veel gelezen Hürriyet die we allemaal wel bij de sigarenwinkel hebben zien hangen.

Juist daarom is er een rol voor de Nederlandse autoriteiten om er voor te zorgen dat het Turkse electorale proces op ons grondgebied wel volgens de regelen der democratische kunst verloopt. Omdat het hier Nederland is.

Hier ligt een bijzondere rol voor de tweede partij in Schiedam, DENK met zijn diepe wortels in de gemeenschap van Turkse Nederlanders. Deze partij zou er bij de colleges van B en W in het westelijk Rijnmondgebied op moeten aandringen dat zij alert zijn op bedreigingen en zo nodig bescherming bieden. Ook dat  alle politieke groeperingen die aan de Turkse verkiezingen meedoen onbedreigd hun verkiezingsacties kunnen voeren. Denk noemt zich immers ondanks de duidelijk Turkse inslag van de activisten een Nederlandse partij. Dan sta je neutraal ten opzichte van de uitslag in Turkije, buitenland tenslotte. Of niet soms?Gerelateerd