College wil meer oplaadpalen elektrisch vervoer

04-04-2016 Nieuws Redactie

Fotografie: Ron van Rossum

VLAARDINGEN - Het college van burgemeester en wethouders wil in de komende twee jaar 120 extra openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen laten plaatsen. ,,We zijn voorlopers als het gaat om openbare oplaadpunten’’, aldus wethouder Ruud van Harten. ,,En dat houden we graag zo. Hiermee verlagen we voor Vlaardingers de drempel om over te stappen op elektrisch’’.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft voor de regiogemeenten varianten in kaart gebracht om de openbare laadinfrastructuur in de regio te versterken. Daarbij kan de MRDH voor deelnemende gemeenten ook gelden bij het Rijk aanvragen via de regeling ‘Green Deal’. Het Vlaardings college heeft de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het initiatief van de MRDH en hoopt zo 120 extra openbare oplaadpalen te kunnen plaatsen vanaf augustus 2016 tot en met 2018.

 

Best scorende middelgrote gemeente

Uit de Benchmark Elektrisch Vervoer komt Vlaardingen na vier grote steden als best scorende middelgrote gemeente naar voren als het gaat om openbare oplaadpunten. Wethouder Ruud van Harten: ,,Er komen steeds meer elektrische auto’s. Wij vinden het belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn en die ontwikkeling ook te stimuleren om zo de drempel voor bewoners om over te stappen op elektrisch zo laag mogelijk te maken. Dat heeft niet alleen een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de energie- en klimaatdoelstellingen. Een goede oplaadstructuur maakt ons ook een aantrekkelijkere stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven’’.

In Vlaardingen staan op dit moment 43 openbare oplaadpalen, met twee oplaadpunten per paal. ,,Deze palen zijn voor een groot deel te danken aan de enthousiaste reacties van bewoners op een eerder project van de voormalige Stadsregio Rotterdam. In dit project konden bewoners en bedrijven een paal in de openbare ruimte aanvragen’’, vertelt Ruud van Harten. ,,Een groot voordeel van die aanpak was, dat we zeker wisten dat er daadwerkelijk mensen met een elektrische auto in de directe omgeving van de oplaadpaal woonden. De oplaadpalen nemen namelijk wel parkeerruimte in beslag en als ze weinig gebruikt worden, is dat vrij frustrerend voor mensen die op zoek zijn naar een parkeerplekje’’.

 

Nog niet genoeg?

 

Maar als er nu al zoveel oplaadpalen zijn in Vlaardingen, is het dan nog niet genoeg? ,,Na afronding van het project van de voormalige Stadsregio Rotterdam hebben zich bij ons al weer heel wat mensen gemeld met de vraag of er in hun straat ook een openbare oplaadpaal kan komen’’, aldus Ruud van Harten. ,,Op dit moment hebben we daar geen budget voor. Of er daadwerkelijk geld beschikbaar komt voor de 120 oplaadpalen is een afweging die gemaakt wordt bij de Voorjaarsnota 2016’’.

Gerelateerd