Collectief zonnedak in Vlaardingen?

29-01-2018 Nieuws Adveret

VLAARDINGEN - De Coöperatie Vlaardings Energie Collectief is het jaar goed gestart. Na een lange zoektocht, is er in de afgelopen maand met twee dakeigenaren een intentieovereenkomst getekend voor de mogelijke realisatie van een collectief zonnedak. De eerste betreft een pand van Motexion op het industrieterrein Vergulde Hand en de tweede  een pand van WaterWeg Wonen in de wijk Holy.

Het bedrijf Motexion beschikt over meerdere panden met grote platte daken. Het bedrijf heeft al zo veel panelen neergelegd, dat zij voldoende energie voor eigen verbruik kunnen wekken. De eigenaar heeft nog steeds dakruimte over en stelt nu de resterende ruimte beschikbaar aan de leden van coöperatie. om hier een collectief zonnedak op te realiseren.

Ook Waterweg Wonen zet zich enthousiast in om Vlaardingen te verduurzamen en heeft al veel  initiatieven genomen om de energiekosten voor de huurders te verlagen en de energie duurzaam op te wekken: zonnepanelen, zonneboilers, biomassa en Nul op de meter woningen. Een stap, die goed past in deze reeks acties is het beschikbaar stellen van een dak in de Holy-wijk aan de coöperatie om een collectief zonnedak te realiseren .

De eerste stap is gezet. We hebben nu twee daken en de volgende stap is om de technische mogelijkheden van het dak te onderzoeken. Hoeveel panelen kunnen erop, hoe kunnen ze het beste neergelegd worden en vooral welk bedrijf gaat het voor ons doen en wie gaat er meedoen?  Wilt u meedoen? Voor € 10,- per jaar kunt u lid worden van de coöperatie. Meld u aan via www.vlaardingsenergiecollectief.nl. Hier kunt u ook aangeven of u belangstelling hebt om mee te doen aan het collectieve dak. We gaan zeker een voorlichtingsavond organiseren en kunnen u dan gericht uitnodigen en u ook direct over de voortgang op de hoogte houden. Doet u mee om alle daken vol te leggen met panelen en zo Vlaardingen aan de duurzaam opgewekte energie te helpen?Gerelateerd