ChristenUnie/SGP: Verzet tegen Kabinet !

12-05-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De lokale fractie van de ChristenUnie/SGP wil ook in Vlaardingen vluchtelingen kunnen blijven opvangen met de ‘bed, bad en broodregeling’. In een brief aan het college van B&W stelt de fractie hierover vragen en roept op om zich te verzetten tegen de afspraken die het Kabinet hierover gemaakt heeft.

,,Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de Tweede Kamer veel commotie is ontstaan door het coalitie akkoord van de PvdA en de VVD dat gaat over Bed, bad en brood’’, aldus CU/SGP-raadslid Michiel Hoogenboom. ,,Steeds meer gemeenten in ons land zijn niet van plan te stoppen met de opvang van afgewezen asielzoekers. De ene na de andere gemeente verzet zich tegen dit onderdeel van het  coalitieakkoord over de opvang van illegale vreemdelingen. Het kabinet wil echter slechts minimale opvang bieden in vijf grote steden en in het Groningse Ter Apel’’.

In de brief vervolgt Hoogenboom met een betoog over de dagelijkse realiteit van vluchtelingen uit conflictgebieden: ,,Het is een illusie dat alle vluchtelingen binnen een paar weken kunnen terugkeren naar hun eigen land. Er zijn nu eenmaal veel landen die deze vluchtelingen niet accepteren of waar het onmogelijk is door oorlogsgeweld. Deze mensen verdienen in Nederland gewoon een fatsoenlijke opvang. De gemeente heeft een zorgplicht via de WMO. Daarom moeten gemeenten de vrijheid houden om hulp te bieden. Om effectieve begeleiding richting terugkeer te kunnen geven, moeten gemeenten juist gecompenseerd worden voor de kosten die ze daarin maken. De dreigende toon vanuit het Kabinet richting gemeenten doet geen recht aan de inzet van gemeenten’’.

Hoogenboom vraagt verder of de ‘vluchtelingenkwestie’ ook in Vlaardingen speelt en hoe het college hiermee omgaat. De CU/SGP wil zich aansluiten bij de standpunten van een stad als Rotterdam waar al uitgesproken is dat ‘niemand bij ons op straat slaapt’. Met het dringende verzoek aan het college om tegen de Kabinetsafspraken te protesteren bij zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als het Kabinet eindigt Hoogenboom tenslotte de oproep van de CU/SGP.

 Gerelateerd