Centrumplan Binnenstad: half ei of lege dop ?

12-10-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op dinsdag 10 oktober presenteerde wethouder Bert van Nieuwenhuizen het (concept) Centrumplan Binnenstad, waarbij voorgesteld wordt om de komende twee jaar €2,6 miljoen te investeren in de binnenstad en de jaren daarna nog eens €12 miljoen. Maar liefst vier externe bureaus waren aangetrokken om onderzoek te doen, dat uiteindelijk samengevat in het 15 pagina’s tellende conceptplan terecht kwam. Hierin stond niet zoveel meer dan wat al was beschreven in de Kadernota Binnenstad. Die dateert inmiddels alweer van november 2016.

Het belangrijkste aandachtspunt voor de komende twee jaar is de aanpak van de buitenruimte van het Centrum; hierbij moet gedacht worden aan bestrating, verlichting, straatmeubilair, herinrichting en groen. ‘De gemeente moet de eerste stap nemen en lef tonen en dan volgen wij’, zo betoogde eerder Arno Ruigrok van Multi in juli dit jaar. Multi is de grootste investeerder in en eigenaar van winkelpanden in de binnenstad.

Bij de persbijeenkomst op 10 oktober werden de plannen niet veel concreter gemaakt door wethouder Van Nieuwenhuizen. Delen van de stad opnieuw bestraten tot één geheel? Het autoluw maken van de Fransenstraat, Kuiperstraat en Waalstraat? ,,Het zou kunnen’’, aldus Van Nieuwenhuizen. Maar exacter dan dat wist hij het ook niet aan te geven. Het echte Uitvoeringsprogramma, waarin alle voorstellen in de praktijk uitgewerkt worden moet dan ook nog geschreven worden, en het is de vraag hoe lang daar dan weer overheen gaat.

In het Centrumplan komen, naast het aanpakken van de buitenruimte, nog wat andere voorstellen aan bod die al eens eerder de revue gepasseerd zijn, zoals het verkleinen van het ‘winkeloppervlak’: meer concentratie van winkels aan het Veerplein en op het Liesveld en daarbuiten meer een mix van winkels, wonen en bedrijfjes met kleinschalige dienstverlening. Opvallend is dat nu in de praktijk juist een omgekeerde beweging plaatsvindt. Terwijl veel etalages op het Liesveld nog leegstaan vestigen zich steeds meer speciaalzaken en startende ondernemers op de Hoogstraat. Op het gedeelte tussen het Liesveldviaduct en de Grote Kerk staan zelfs weer een aantal nieuwe winkels gepland, waaronder een slijterij (Het Tulpglas) met vooral Vlaardingse producten die, gelegen naast de Platenreus, op 28 oktober de deuren opent. Terwijl de Hoogstraat weer voorzichtig begint te bruisen lijken de hogere huren op het Liesveld voor veel startende ondernemers nog een te grote barrière om zich daar te vestigen en veel grote winkelketens laten de Vlaardingse binnenstad vooralsnog links liggen.

Sommige voorstellen in het centrumplan roepen ook vraagtekens op; wat te denken bijvoorbeeld van het voorstel om van het Liesveldviaduct een groene wandelpromenade te maken met een daktuin ? In de bijbehorende financiële plaatjes wordt voor die ingreep in totaal zo’n €2,1 miljoen begroot. Een behoorlijk bedrag, maar de vraag is of dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers vergroot: een wandeling van de Oude Havenbrug naar de Markgraaflaan lijkt minder visueel aantrekkelijk dan wandelen in het nabije Oranjepark.

Kortom, het Centrumplan Binnenstad staat vol goede bedoelingen en soms ook met wat voorbarige conclusies. Voordat we weten wat er nou echt gaat gebeuren zullen eerst de gemeenteraad en diverse andere betrokkenen zich er nog over uitspreken. De eerste stappen worden gezet bij het vaststellen van de Begroting in november, waar het bedrag van €2,6 miljoen voor de plannen toegewezen wordt. Voordat het uitvoeringsplan vervolgens klaar is wachten eerst nog de raadsverkiezingen van maart 2018. Wat een nieuw college en een nieuwe coalitie vervolgens vinden is dan afwachten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date