Cees Kruyt stopt als gemeentesecretaris.

11-09-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Gemeentesecretaris Cees Kruyt maakt per 1 december 2014 gebruik van het ABP-keuzepensioen voor een derde van zijn aanstelling, wat betekent dat hij drie dagen per week gaat werken. De functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur kan daarbij naar zijn mening niet in deeltijd vervuld worden. Op basis hiervan gaat de gemeente Vlaardingen dan ook op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Kruyt blijft nog drie dagen in dienst bij de gemeente Vlaardingen zodat hij zijn kennis en ervaring kan blijven inzetten voor de medewerkers, het college en de stad. Hoe deze deeltijdfunctie ingevuld gaat worden, is op dit moment nog niet bekend.

Cees Kruyt (1954) was tussen 2003 en 2008 directeur van de dienst Stadswerk in Vlaardingen. Daar was hij mede verantwoordelijk voor onder andere de ontwikkeling van de Rivierzone, Babberspolder Oost en voor het Actieplan Wonen. Eerder werkte hij in de gemeente Den Haag en bij het Rijk in diverse, veelal leidinggevende functies. Cees Kruyt is in Wageningen afgestudeerd in de economische richting.

Sinds juni 2008 is Kruyt gemeentesecretaris van Vlaardingen. De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en neemt deel aan de collegevergaderingen. Als hoofd van de ambtelijke organisatie is hij verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. De laatste jaren waren wat dat betreft voor Kruyt ‘tropenjaren’: In 2011 heeft hij uiteindelijk het ‘dossier TBV’, waarbij er in de sociale werkvoorziening verschillende misstanden waren, succesvol af kunnen sluiten. De afgelopen jaren hield Kruyt zich daarnaast ook bezig met het verkleinen van de ambtelijke organisatie: de formatie aan ambtenaren moest worden verkleind, en het verbeteren van het niveau van service- en dienstverlening van de gemeente, overigens met wisselend succes.Gerelateerd