Bungalow ? Bunga-no!

25-05-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Enige tientallen bewoners en omwonenden van het Muskuskruid liepen gisteren een protestmars, met spandoeken en al. Aanleiding was de voorgenomen bouw  van vijf bungalows op het speelveldje aan het Muskuskruid.

Er werd gestart op het fietspad langs het speelveldje en vervolgens koers gezet naar basisschool Het Anker (enkele tientallen meters verderop), waar een infoavond was georganiseerd door de architecten van De Vilder & Zonneveld. Aldaar waren ook raadsleden en vertegenwoordigers aanwezig van de SP, de PvdA, GroenLinks, de AOV en Leefbaar Vlaardingen en, opvallend, Omroep Vlaardingen 'dissident' Wouter Schutte met een (bestickerde) Omroep Vlaardingen reportagewagen die geluidsopnames maakte.

Ook present was wethouder Hans Versluijs, die met de bewoners het gesprek aanging over wat er nu misgegaan was in de communicatie. Nadat Versluijs dit in de gemeenteraad al eerder vorige week gedaan had, trok hij ook ditmaal het boetekleed aan: de gemeente had in een eerder stadium, voordat de voorgenomen verkoop van de grond bij het Muskuskruid door de raad werd behandeld, over de mogelijke bouw van bungalows moeten overleggen, zo gaf de wethouder toe.

Inmiddels waren er volgens de organisatie van de protesten al 860 handtekeningen verzameld tegen de voorgenomen verkoop van de grond en de bouw van de vijf bungalows. Het aantal van in totaal acht woningen aan het Muskuskruid dat enigszins uit zou kijken (afgescheiden door een aantal bomen en rietkragen) op de vijf bungalows steekt daar toch wat schril bij af. De boosheid van de bewoners en de protesten lijken daarbij meer te gaan over ‘het gevoel geen zeggenschap over de eigen leefomgeving te hebben als het erop aankomt’, dan over het bouwen van vijf huizen, in een wijk waar nog steeds veel groen en speelveldjes zijn; op een afstand van zo’n honderd meter is er ook alweer een trap/voetbalveldje aanwezig.

Wethouder Versluijs liet aan het eind van de bijeenkomst weten alle aangevoerde punten van de bewoners nauwgezet aan de gemeenteraad over te brengen. Die raad zal begin juni nogmaals zich buigen over of het wenselijk is de grond te verkopen aan een vijftal particulieren, verenigd in een stichting. Daarna zullen nog lange procedures volgen met verschillende inspraakrondes, om een wijziging (of niet) aan te brengen in het bestemmingsplan voor het veldje.

Bekijk de foto's
Gerelateerd