Buitengewone geestdrift op Buisjesdag

18-06-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 18 juni 1863: Buitengewone geestdrift op Buisjesdag.

Buisjesdag brengt in 1863 'eene feestelijkheid en drukte' teweeg die 'waarlijk verrassend' is. jammer alleen dat een tienjarig meisje in de haven valt en verdrinkt waardoor de 'vreugde alweder in enige mate gestoord is'. 

Hoewel getijde en omstandigheden hebben bijgedragen dat heden weinig haringschepen op den dag vertrokken, daar de meeste schepen met het vroege getij (heden morgen ten 4 ure) vertrokken zijn, wordt toch de aloude Buisjesdag met buitengewone geestdrift gevierd. Ter herinnering aan de herstelling der groote visscherij vóór vijftig jaren , zijn de huizen van de meeste reeders met vlaggen versierd; daarbij komt dat de kermis alhier eene nog nimmer gekende uitgebreidheid heeft verkregen, zoodat onze plaats eene feestelijkheid en drukte vertoont, welke waarlijk verrassend is.

Het is te betreuren dat deze vreugde alweder in zekere mate gestoord is door het op gisteren verdrinken van een tienjarig meisje dat, achter de kramen spelende, in de haven gevallen en jammerlijk omgekomen is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date