Broodje Politiek: kraak noch smaak

10-03-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Gisteren vond in het Delta Hotel weer de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Vlaardingse (en enkele Schiedamse) ondernemers en de politiek. Althans, dat was de bedoeling van het evenement dat officieel ‘Broodje Politiek’ heette. Het deel dat viel onder ‘Broodje’ beviel uitstekend, de hapjes en drankjes waren weer prima verzorgd door het team van Delta Hoteldirecteur Ronald Cordes. Het deel ‘Politiek’  viel echter tegen, en dat lijkt inmiddels een traditie te worden.

Waar vorig jaar er nog een mislukte poging werd gedaan om een debat tot stand te brengen, een paneldiscussie was één van de onderdelen toen, werd dit jaar een aantal stellingen voorgelegd aan het aanwezige publiek. Een ogenschijnlijk zenuwachtige Anneke Knol, sinds medio januari de nieuwe gemeentesecretaris, nodigde bij elke stelling de aanwezigen uit een groene of rode kaart omhoog te steken. Eén of enkele ondernemers kregen daarbij dan ook nog even de gelegenheid kort te reageren. Echt lastige vragen of opmerkingen werden door Knol begroet met zinnen als ,,wat fijn dat u dit inbrengt, we zijn erg blij met deze input’’ en daar bleef het dan bij. De reactie van de gemeentesecretaris leek hiermee een strategie van conflictvermijding te zijn en het afsluitende praatje van wethouder Ruud de Vries van Economische Zaken sloot hier vervolgens naadloos bij aan: ,, Ik houd het kort want ik besef dat ik tussen u en de afsluitende borrel in sta’’.

Het begin van het officiële gedeelte was al niet hoopvol; er werd gestart met een uitleg over de Stadsagenda, iets wat de afgelopen tijd al gecommuniceerd was in de media en in de officiële besluitenlijstjes, dus niets nieuws onder de zon. Verder kwamen onderwerpen voorbij die altijd al in elk betoog voor de ondernemers voorbij kwamen, zoals de ambitie om tweede winkelgebied in de regio te worden.

De gemeenteraad tenslotte was ook nog eens in grote getale afwezig: slechts de PvdA, de VVD, ONS.Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen waren vertegenwoordigd, maar voor hen was geen rol weggelegd, en evenmin werd aan één van deze aanwezige raadsleden het woord gegeven bij het opsteken van een groene of rode kaart.

Kortom, de avond was mogelijk zinvol op de momenten dat er genetwerkt werd buiten de officiële presentaties, maar verder weinig zinvol en geen impuls voor de samenwerking en ontmoeting tussen politiek en ondernemers. Na afloop verzuchtten een aantal van hen dan ook dat 'dit verloren tijd' was.

 Gerelateerd